028 Rajewski Adam.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 1 536,06 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Adam Rajewski
30-04-2018 1 536,06 zwrot nadpłaty Adam Rajewski
25-06-2018 -700,00 Adam Rajewski – zwolnienie ze składki Koła 2018/19 z tyt. pełnienia funkcji członka Zarządu – korekty naliczeń składek – uchwała Walnego Zgromadzenia z 25.06.2018
30-06-2018 307,53 DEL A. Rajewski – Warszawa-Starościń obw. 145, 17.05.2018 – rozwiązanie problemów z bazą
30-06-2018 307,53 DEL A. Rajewski – Warszawa-Janów Podl. – obw. 4 24.05.2018, udział w Zarządzie Wyjazdowym
30-06-2018 915,95 DEL A. Rajewski – Warszawa Tychowo, obw. 45, 15-06-2018. udział w pogrzebie Andrzeja Zawiślaka i zebranie z miejscową bracią mysliwską
1 566,06 3 067,07
1 501,01 nadpłata