027 Pustoła Jacek.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 317,00 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Jacek Pustoła
1 047,00 0,00
do zapłaty 1 047,00