025 Owerko Marian

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 400,00 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Marian Owerko
1 130,00 0,00
do zapłaty 1 130,00