024 Olszewski Zbigniew

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 157,00 BO 01.04.2018
30-04-2018 197,00 WB z 01/2018r (196,00 PLN) Zbigniew Olszewski skł. PZŁ ZO 2018
25-06-2018 380,00 Zbigniew Olszewski – skł. Koło 350 + strzałowe 30 – sezon 2018/19 – uchwała Walnego Zgromadzenia – mail. J. Cibor 25.06.2018
577,00 157,00
do zapłaty 420,00