023 Musz Wojciech

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 400,00 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Wojciech Musz
29-06-2018 -730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) (730,00 PLN) Wojciech Musz – anulowanie – rezygnacja z członkostwa – mail. J. Cibor 29.06.2018
400,00 0,00
do zapłaty 400,00