016 Lachowski Andrzej.

01-04-2018 84,10 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Andrzej Lachowski
30-04-2018 400,00 wpłata Andrzej Lachowski
21-05-2018 10,80 21/2018-2019 Lachowski A. – sarna rogacz 18 kg, obw. 177
21-05-2018 216,00 21/2018-2019 Lachowski A. – sarna rogacz 18 kg, obw. 177
31-05-2018 264,60 wpłata Andrzej Lachowski
956,80 748,70
do zapłaty 208,10