007 Cibor Jarosław.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 32,60 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Jarosław Cibor
02-05-2018 6,80 POCZTA POLSKA F00001O051800969127U (6,80 PLN) zapł. J. Cibor
25-05-2018 6,80 F00063O051800969127U (6,80 PLN) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA – uznać J. Cibor
25-06-2018 -700,00 Jarosław Cibor – zwolnienie ze składki Koła 2018/19 z tyt. pełnienia funkcji członka Zarządu – korekty naliczeń składek – uchwała Walnego Zgromadzenia z 25.06.2018
11-06-2018 6,80 F00024O061800969127U POCZTA – znaczki (6,80 PLN) – uznanie J. Cibor
12-06-2018 68,27 F/FM1/18/001452 IBEX – art. biurowe (68,27 PLN) – zapł. J.Cibor
30,00 121,27
91,27 nadpłata