Strzelnica Skoraczewo k/Bydgoszczy – ZO PZŁ Bydgoszcz