Strzelnica Orzesze – ZO PZŁ Katowice

ZO Katowice – Orzesze – Zgoń