Regulamin zawodów – sześciobój myśliwski

KONKURENCJE ŚRUTOWE

PRZELOTY  (50pkt)

  • Pełna seria10 rzutków mieszanych, strzelanych z trzech stanowisk, jako pojedyncze i z trzech stanowisk jako dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska.

ZAJĄC (50pkt)

– Jedna seria 10 przebiegów przemiennych – kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo (makieta zająca dwustronna)

OŚ MYŚLIWSKA  (100pkt)

  • Pełna seria 20 rzutków, 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca, 5 dubletów strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca, 5 rzutków pojedynczych , strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu.

KRĄG MYŚLIWSKI  (100pkt)

Jedna seria 20 rzutków ( w tym 6 dubletów, 8 rzutków pojedynczych- na komendę „Daj”)

KONKURENCJE KULOWE

DZIK W PRZEBIEGU  (100pkt)

– Dwie serie po 5 przebiegów- jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo.

ROGACZ I LIS  (100pkt)

  • Po pięć strzałów do każdej makiety, pięć strzałów z pastorału do makiety lisa lub rogacza, pięć strzałów ze słupka stałego do makiety lisa lub rogacza, do wyboru strzelającego.

W przypadku konkurencji strzelanych na tzw. „skład” zawodnik jest zobowiązany przed rozpoczęciem strzelań okazać go sędziemu prowadzącemu.

Ocena strzelań:

– za każde trafienie rzutka lub makiety zająca – 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)

– przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza, lisa liczba pkt wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub większą ilość zawodników

O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka (baraż) na konkurencji skeet.

Klasyfikacja:

zespołowa – reprezentacja koła (tylko klasa powszechna)

zespołowa – otwarta (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu na klasę)

indywidualna w klasie powszechnej

indywidualna w klasie mistrzowskiej

– Dian- otwarta

W klasyfikacji zespołowej, koła łowieckie reprezentują wyłącznie członkowie macierzyści.Regulamin zawodów