Regulamin korzystania z domku myśliwskiego KŁ Żerań

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu w dniu 5 lipca br. zostały zatwierdzone zmiany dotychczasowego Regulaminu korzystania z domku myśliwskiego w każdym z naszych obwodów łowieckich. Poniżej aktualna treść Regulaminu.

Regulamin korzystania z domku myśliwskiego KŁ Żerań

   1. Klucze od bazy łowieckiej są wydawane i przyjmowane po zakończeniu pobytu przez Gospodarza bazy łowieckiej.
   2. Każda osoba (myśliwi wpisują osoby towarzyszące) korzystająca z infrastruktury domku myśliwskiego ma obowiązek wpisania się do Rejestru Pobytu na bazie myśliwskiej wypełniając wszystkie rubryki.
   3. Wszystkich korzystających z bazy łowieckiej obowiązuje ta sama żelazna zasada – pozostawienie po sobie ładu i porządku (np. naczynia umyte i schowane do szafek, blaty i kuchenka wytarte, podłoga zamieciona, śmiecie wyrzucone, lodówka opróżniona i czysta) a jeśli tak nie jest , osoba zastająca nieporządek ma obowiązek wpisania stosownej uwagi do Rejestru pobytu. Gospodarz bazy ma prawo do akceptacji lub nie porządku po zakończeniu pobytu przez myśliwych. Wszelkie negatywne uwagi muszą być natychmiast zgłoszone winnemu (nr telefonów są w e-polowaniu) i ew. Łowczemu.
   4. Dopuszcza się trzymanie psów wewnątrz domku myśliwskiego, pod warunkiem, że mają swoje legowiska w pokoju Niedopuszczalne jest wchodzenie psów na łóżka, poduszki i piętro budynku w bazach, które takowe posiadają (Drezdenko, Janów, Skępe). Oczywiście można psy trzymać na zewnątrz w przygotowanych przez Koło ocieplonych kojcach lub klatkach zabezpieczonych we własnym zakresie przez właścicieli psów. Każdy właściciel psa ma obowiązek posprzątania kojca lub miejsca przybywania psa po zakończeniu pobytu na bazie łowieckiej.
   5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz domku myśliwskiego.
   6. Biorąc pod uwagę zasadę dobrego wychowania i szacunku do innych osób należy przestrzegać zachowania miru domowego tak , aby zagwarantować innym możliwość wypoczynku przebywającym w tym samym czasie w domku myśliwskim.
   7. Wszelkie powstałe szkody na majątku bazy myśliwskiej z winy przebywającego pokrywa sprawca.(ew. właściciel psa).
   8. Każda osoba niezależnie od długości pobytu w domku myśliwskim dobrowolnie uczestniczy w pokryciu częściowych kosztów jego eksploatacji w tym również zabezpieczenia środków czystości i sprzątania całego obiektu po zakończaniu pobytu, w wysokości minimum 30 zł/osobę. Właściciel psa przebywającego wewnątrz domku, płaci również za swojego pupila 30 zl. Wartość kwoty zostawionej na sprzątanie należy wpisać do Rejestru Pobytu, potwierdza ją Gospodarz Bazy.
   9. Istnieje możliwość zarezerwowania domku myśliwskiego na imprezy okolicznościowe i rodzinne przez naszych członków i ich rodziny. O rezerwacji bazy myśliwskiej na te cele decyduje Łowczy za pośrednictwem Gospodarza Bazy łowieckiej. Warunkiem jest sfinansowanie sprzątania całego domku myśliwskiego oraz zakup karmy lub drewna kominkowego o wartości minimum 150 zł.
   10. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu skutkować będzie zakazem pobytu w bazach myśliwskich KŁ Żerań, do czasu usunięcia wyrządzonych szkód lub pokrycia ich kosztów. Za szkodę uznaje się również pobyt psa na łóżku, co skutkuje każdorazową koniecznością wymiany materaca, koca i poduszki. O restrykcji oraz jej wycofaniu decyduje łowczy na wniosek gospodarza bazy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.