Przypomnienie – w najbliższą sobotę 25 maja 2024 r. – Walne Zgromadzenie KŁ „Żerań”

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 r. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2024 r. (sobota). Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się, jak w ubiegłym roku, w Centrum Konferencyjnym E10 ul. Elektronowa 10 w Warszawie ( wjazd od ulicy Modlińskiej przy Centrum Handlowym Auchan/Leroy Merlin).

Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na frekwencję podczas Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 40 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Koła. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie odpowiadać wymogom określonym w Statucie (m.in. brak kworum) będzie konieczne ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia, co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ nr 34/2019 z dnia 16 czerwca 2019 roku, za nieusprawiedliwioną nieobecność na Walnym Zgromadzeniu nieobecny członek zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 300 zł na konto Koła lub odpracowania 15 godzin prac gospodarczych w wyznaczonym obwodzie łowieckim.

Prosimy o wcześniejsze przybycie na obrady w celu podpisania listy obecności i odebrania urządzenia do głosownia, co uprawni nam rozpoczęcie obrad które jest zaplanowane na godz 10.00.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.