Regulamin polowań

Regulamin polowań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)z dnia 23 marca 2005 r.w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
(Dz. U. Nr 61, poz. 548 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1250)Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn zm. 2) ) zarządza się, co następuje: