Czasowy zakaz noszenia broni 4-10.07.2016r

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy w dniach 4-10 lipca br.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji swoim rozporządzeniem z dnia 20 maja 2016 r. opublikowanym w Dz. U. z dnia 25 maja br.  poz. 715 wprowadził czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze m. st. Warszawy w okresie od dnia 4 lipca do dnia 10 lipca 2016 r.

Zakaz ten uzasadniony jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i porządku publicznego podczas organizowanego Szczytu NATO w Warszawie w dniach 8-9 lipca 2016 r.

Zakaz dotyczy również obszaru województw: małopolskiego i śląskiego w okresie od dnia 20 lipca do dnia 1 sierpnia 2016 r. w związku z wizytą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka podczas ŚDM w dniach 26-31 lipca br.

Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje odpowiedzialnością karną (art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy o broni i amunicji, który przewiduje karę aresztu albo grzywny). Należy wziąć pod uwagę wprowadzony zakaz przy planowaniu wyjazdów (z bronią w aucie) na polowanie z Warszawy jak i powrót do miasta stołecznego w terminie 4-10 lipca br.

link do: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dariusz Salamończyk /30 maja 2016 r./