10 Polowanie Hubertowskie Zaspy Małe 12-13.11.2016