Polowania 2018/2019 relacje

Relacje z polowań zbiorowych 2018/2019

 1.  polowanie zbiorowe Garbów 18-08-2018
 2.  polowanie zbiorowe Skępe 20/21-10-2018
 3.  polowanie zbiorowe Garbów 20/21-10-2018
 4.  polowanie zbiorowe Janów 20/21-10-2018
 5.  polowanie zbiorowe Garbów 27/28-10-2018
 6.  polowanie zbiorowe Skępe 27/28-10-2018
 7.  polowanie zbiorowe Drezdenko 27/28-10-2018
 8.  polowanie Hubertowskie Garbów 03/04-11-2018
 9.  polowanie zbiorowe Skępe
 10.  polowanie zbiorowe Janów
 11.  polowanie zbiorowe Garbów
 12.  polowanie zbiorowe Zaspy
 13.  polowanie zbiorowe Skępe
 14.  polowanie zbiorowe Drezdenko
 15.  polowanie zbiorowe Skępe
 16.  polowanie zbiorowe Garbów
 17.  polowanie zbiorowe Janów Podlaski
 18.  polowanie zbiorowe Skępe
 19.  polowanie zbiorowe Garbów
 20.  polowanie zbiorowe Skępe
 21.  polowanie zbiorowe Garbów
 22.  polowanie zbiorowe Garbów
 23.  polowanie zbiorowe Skępe
 24.  polowanie zbiorowe Zaspy
 25.  polowanie zbiorowe Janów
 26.  polowanie zbiorowe Drezdenko
 27.  polowanie zbiorowe Skępe
 28.  polowanie zbiorowe Garbów Wigilijne
 29.  polowanie zbiorowe Skępe Noworoczne
 30.  polowanie zbiorowe Garbów Noworoczne
 31.  polowanie zbiorowe Janów Noworoczne
 32.  polowanie zbiorowe Zaspy Noworoczne
 33.  polowanie zbiorowe Drezdenko Noworoczne z Leśnikami 12/13-01-2019
 34.   polowanie zbiorowe Garbów
 35.  polowanie zbiorowe Skępe Wielkoobszarowe
 36.  polowanie zbiorowe Garbów Wielkoobszarowe
 37.  polowanie zbiorowe Skępe Wielkoobszarowe
 38.  polowanie zbiorowe Janów Wielkoobszarowe
 39.  polowanie zbiorowe Drezdenko Wielkoobszarowe
 40.  polowanie zbiorowe Zaspy Wielkoobszarowe
 41.  polowanie zbiorowe Skępe Wielkoobszarowe
 42.  polowanie zbiorowe Janów Wielkoobszarowe
 43.  polowanie zbiorowe Drezdenko Wielkoobszarowe
 44.  polowanie zbiorowe Zaspy Wielkoobszarowe
 45. polowanie zbiorowe Garbów Wielkoobszarowe