Nowa szersza formuła akcji przystrzelania broni – przypomnienie – jutro Suchodół

Miło jest nam poinformować o inicjatywnie która wyszła od Tomka & Dominika z naszej „garbowskiej” Braci łowieckiej.  Zgodnie z intencją zarządu zaproponowali szerszą formułę corocznej akcji przystrzeliwania broni, która obejmie kilka miejsc na terenie Polski tak, aby wszyscy nasi członkowie mogli skorzystać zarówno z przystrzelania jak i treningu strzeleckiego.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r w poniższych terminach odbędzie się przystrzelanie broni i trening strzelecki:

   •  w dniu 23 kwietnia br. ( sobota )  na Strzelnicy w Puławach o godzinie 13:00
   • w dniu 14 maja br.  ( sobota ) na Strzelnicy w Suchodole o godzinie 10:00
   • w dniu 4 czerwca br. ( sobota )  na Strzelnicy w Hrudzie o godzinie 13:00

Po przystrzelaniu broni Zarząd Koła przewidział trening strzelecki na osiach Skeet, Trap, MOP, Zając, Dzik, Rogacz. Treningi strzeleckie w w/w terminach pomogą wyłonić Reprezentację Koła na Zawody Okręgowe oraz ścisłą Kadrę strzelecką naszego Koła.

W razie gdyby z przyczyn nie zależnych, zaplanowane przestrzelanie broni i trening nie mogły się odbyć ww. terminach o zmianach niezwłocznie poinformujemy. Mile widziane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa, co pozwoli to na lepsze zaplanowanie oraz organizację przestrzelania i treningu. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, koledzy Tomasz Osek tel. 509 908 523 oraz Dominik Ciejpa–Znamirowski tel. 507 085 898 oczywiście służą pomocą.

Aktualny wykaz rekomendowanych punktów skupu dziczyzny

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny §3, Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Zaktualizowane na sezon 2022/23 punkty skupu wyznaczone przez Zarząd:

   • Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377
   • Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67
   • Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113
   • Obwód łowiecki nr 142 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898
   • Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe ul. Spółdzielcza 8  tel. 693 533 097

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.

Pilne – dziki do końca lipca br. po 1 zł od sztuki

Od 1 kwietnia 2022 r. do końca lipca 2022 r. – decyzją Zarządu KŁ „Żerań” – odpłatność za dziki z Rocznego Planu Łowieckiego (RPŁ), gdy dzik jest brany przez myśliwego na tzw. „użytek własny ” – wynosi 1 zł od sztuki. Warto przypomnieć, że zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o zmianie stawek VAT, tylko do 31 lipca br. obowiązuje „zerowa” stawka na sprzedaż dziczyzny.

Decyzja  dotyczy wszystkich obwodów i ma na celu zachęcenie myśliwych do intensyfikacji pozyskania dzików szczególnie teraz z okresie zasiewów w celu ograniczenia szkód łowieckich które będą w tym sezonie rekordowe ze względu na bardzo wysokie ceny płodów rolnych.

Dyżury na zasiewach – obwód nr 142

W najbliższym czasie w naszym obwodzie planowany jest duży zasiew kukurydz, nasiona których są obecnie bardzo drogie nie mówiąc o cenach nawozów które poszybowały o kilkaset procent – zatem szkody łowieckie w tym sezonie będą kosztowały znacznie drożej niż w latach poprzednich. Dlatego poniżej przesyłamy ustalony harmonogram pilnowania zasiewów w obwodzie 142 Garbów. W sytuacji gdyby podany termin nie odpowiadał wyznaczonej osobie, proszę zamienić się z innym kolegą.

Gdyby inni myśliwi ( szczególnie z Warszawy ) chcieliby wspomóc naszych lokalnych kolegów w tym działaniu, proszę o kontakt z gospodarzem obwodu Stanisławem Oskiem. Każda pomoc będzie mile widziana.

30.04: Stanisław Osek, Tomasz Libek
01.05: Marcin Majchrzak, Roman Wróbel

02.05: Tomasz Osek, Dominik Ciejpa-Znamirowski
03.05: Witold Marciniak, Janusz Gajos
04.05: Radosław Goral, Marcin Hołówkowski
05.05: Marcin Olejnik, Marcin Filipiak
06.05: Stanisław Osek, Tomasz Libek
07.05: Marcin Majchrzak, Roman Wróbel
08.05: Tomasz Osek, Dominik Ciejpa-Znamirowski

09.05: Witold Marciniak, Janusz Gajos
10.05: Radosław Goral, Marcin Hołówkowski
11.05: Marcin Olejnik, Marcin Filipiak
12.05: Stanisław Osek, Tomasz Libek
13.05: Marcin Majchrzak, Roman Wróbel
14.05: Tomasz Osek, Dominik Ciejpa-Znamirowski
15.05: Witold Marciniak, Janusz Gajos

16.05: Radosław Goral, Marcin Hołówkowski
17.05: Marcin Olejnik, Marcin Filipiak
18.05: Stanisław Osek, Tomasz Libek
19.05: Marcin Majchrzak, Roman Wróbel
20.05: Tomasz Osek, Dominik Ciejpa-Znamirowski
21.05: Witold Marciniak, Janusz Gajos
22.05: Radosław Goral, Marcin Hołówkowski

23.05: Marcin Olejnik, Marcin Filipiak
24.05: Stanisław Osek, Tomasz Libek
25.05: Marcin Majchrzak, Roman Wróbel
26.05: Tomasz Osek, Dominik Ciejpa-Znamirowski
27.05: Witold Marciniak, Janusz Gajos
28.05: Radosław Goral, Marcin Hołówkowski
29.05: Marcin Olejnik, Marcin Filipiak

30.05: Stanisław Osek, Tomasz Libek
31.05: Marcin Majchrzak, Roman Wróbel

Janek … odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. rankiem odszedł do Krainy Wiecznych Łowów na wieczną zasiadkę nasz serdeczny brat, kolega, przyjaciel, długoletni członek zarządu naszego Koła

Podłowczy Jan Owerko

Jego zasługi na rzecz rozwoju naszego koła są nieocenione. Był solą ziemi janowskiej, wspaniałym kompanem i przyjacielem. Kochał pola, lasy i knieje a nade wszystko ludzi. Całe nasze żerańskie środowisko myśliwych łączy się w żalu i składa rodzinie i bliskim szczere wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 30 kwietnia br. ( sobota ) o godz. 12.00 z kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim. Prośba o uszanowanie woli rodziny, aby w tym najtrudniejszym dla nich czasie nie składać kondolencji.

Nowa szersza formuła akcji przystrzelania broni

Miło jest nam poinformować o inicjatywnie która wyszła od Tomka & Dominika z naszej „garbowskiej” Braci łowieckiej.  Zgodnie z intencją zarządu zaproponowali szerszą formułę corocznej akcji przystrzeliwania broni, która obejmie kilka miejsc na terenie Polski tak, aby wszyscy nasi członkowie mogli skorzystać zarówno z przystrzelania jak i treningu strzeleckiego.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r w poniższych terminach odbędzie się przystrzelanie broni i trening strzelecki:

   •  w dniu 23 kwietnia br. ( sobota )  na Strzelnicy w Puławach o godzinie 13:00
   • w dniu 14 maja br.  ( sobota ) na Strzelnicy w Suchodole o godzinie 10:00
   • w dniu 4 czerwca br. ( sobota )  na Strzelnicy w Hrudzie o godzinie 13:00

Po przystrzelaniu broni Zarząd Koła przewidział trening strzelecki na osiach Skeet, Trap, MOP, Zając, Dzik, Rogacz. Treningi strzeleckie w w/w terminach pomogą wyłonić Reprezentację Koła na Zawody Okręgowe oraz ścisłą Kadrę strzelecką naszego Koła.

W razie gdyby z przyczyn nie zależnych, zaplanowane przestrzelanie broni i trening nie mogły się odbyć ww. terminach o zmianach niezwłocznie poinformujemy. Mile widziane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa, co pozwoli to na lepsze zaplanowanie oraz organizację przestrzelania i treningu. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, koledzy Tomasz Osek tel. 509 908 523 oraz Dominik Ciejpa–Znamirowski tel. 507 085 898 oczywiście służą pomocą.

Utrzymanie dzierżawy wszystkich dotychczasowych obwodów łowieckich

Z ogromną satysfakcją możemy już dzisiaj poinformować naszą żerańską Brać łowiecką, że Koło Łowieckie „Żerań” utrzymało dzierżawę wszystkich pięciu obwodów łowieckich ( 4 Janów Podlaski , 38 Drezdenko , 45 Zaspy Małe , 142 Garbów i 177 Skępe ) i przedłużyło ją na kolejne 10 lat. Jest to znamienne wydarzenie w tym szczególnym dla nas roku, w którym będziemy obchodzić piękny Jubileusz : 70-Lecia istnienia i działalności naszego koła.

Satysfakcja tym większa, bowiem w ostatnim czasie polskie łowiectwo wchodziło w coraz ciaśniejsze zakręty, ryzyko utraty obwodu łowieckiego było realne i wysokie. Aktualna elita władzy nie sprzyjała i nie sprzyja myśliwym  a środowiskowo myśliwych generalnie źle jest odbierane przez społeczeństwo bowiem opiera się na fałszywym wizerunku wykreowanym w mass mediach przez pseudo-celebrytów i pseudo-ekologów głownie w oparciu o fake-newsy. Dodatkowo sytuacja epidemiologiczna ASF i SARS COV-19 nie pomagała i nie pomaga w realizacji założonych celów gospodarki łowieckiej, a wręcz przeciwnie – była zmorą i wprowadzała realne zagrożenie odebrania obwodu łowieckiego ze strony PIW z tytułu nie wykonania odstrzału sanitarnego dzików.

Miłe jest to, że dla naszego koła we wszystkich okręgach drzwi lokalnych władz samorządowych, leśnych i łowieckich są szeroko otwarte, pomimo głębokich zmian personalnych nasze relacje są utrzymane na najwyższym poziomie, pomiędzy nami jest pełne zrozumienie, wzajemny szacunek i poważanie. Tak było od lat, jest aktualnie i robimy wszystko, aby utrzymało się w przyszłości na długie lata.

Dlatego też kierujemy szczególne słowa uznania do tych wszystkich naszych członków , którzy rozumiejąc te niesprzyjające okoliczności w jakich dane nam było działać stanęli na wysokości zadania i swoją postawą i zaangażowaniem wspierali konsekwentne działania przyjęte przez zarząd, aby osiągnąć jeden niezmienny od lat cel – utrzymać wszystkie dotychczasowe obwody łowieckie. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Gospodarzy obwodów łowieckich,  którzy są przedłużeniem zarządu w terenie i to oni są naszymi frontmen-ami, ale również szerokiemu gronu naszych członków, którzy choć oficjalnie nie dźwigają na swoich barkach mniej lub bardziej odpowiedzianych funkcji,  ale ich codzienna społeczna praca jest nieocenionym wsparciem dla nas i ogromnym wkładem w osiągnięcie zamierzonego celu i dalszego rozwoju naszego koła.

Budujące jest również to, że w tych trudnych nie tylko pod względem łowieckim dla nas czasie , gdy za wschodnią granicą wybuchła i trwa już 43 dzień wojny,  wciąż otwieramy swoje serca i swoje domy dla naszych ukraińskich sąsiadów będących w ogromnej potrzebie – zarówno tej materialnej jak i wymagających wsparcia emocjonalnego – stwarzając im  bezpieczny azyl do czasu zakończenia działań wojennych. Tacy właśnie jesteśmy – myśliwi Koła Łowieckiego „Żerań” w Warszawie – największego koła łowieckiego w okręgu warszawskim, jednego z największych kół łowieckich w Polsce.

Nowa Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 38

Z przyjemnością informujemy że otrzymaliśmy drogą mailową potwierdzenie ( skan ) o podpisaniu przez Wydzierżawiającego Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie nowej umowy dzierżawnej obwodu łowieckiego nr 38 ( pow.  5.351.9 ha , w tym grunty leśne 4.775,45 ha  – kategoria obwodu dobry ) na okres 10 lat od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2032 roku. W najbliższych dniach umowa ta zostanie podpisana przez Dzierżawcę czyli Koło Łowieckie „Żerań” w Warszawie.