145 obwód Garbów – sąsiedzi

płn o/118 ; zach o/146
Koło BÓR
Nasutów 32, 21-025 Niemce
e-mail: wojtekwozniak1992@gmail.com
członków -30, pow Obwodów 12 200ha

płn-zach o/132; o/163
WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE WRZOS W JAWIDZU
Jednostka Wojskowa Jawidz, 21-077 Spiczyn
e-mail: wkl138wrzos@op.pl
członków -32, pow obwodów 10 800ha

o/100; o/119; płn-wsch o/131
Koło KNIEJA – Lubartów
Lipowa 40a,21-100 Lubartów
e-mail: knieja37@gmail.com
członków – 69, pow obwodów 27 100ha

o/128; wsch o/144
Koło KNIEJA – Lublin
Wieniawska 10,20-076 Lublin
e-mail: radek.sierpinski@vp.pl
członków51; pow obwodów 22 306ha

o/85; poł o/161
Koło WIARUS
Lipowa 1a, 20-020 Lublin
e-mail: marekwojczuk1@wp.pl
członków 36, pow obwodów 17 190ha

o/103 ; o/145 ; o/162 ; płd-wsch o/160
Koło ŁOŚ
3-go Maja 18, 20-001 Lublin 1, Skr. Poczt. Nr 208
e-mail los.lublin@gmail.com
członków 70; pow obwodów 29 470ha