Nowe zasady w Programie walki z ASF w 2021 roku

W dniu 5 lutego 2021 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera aktualnie obowiązujące zasady wykrywania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju .

Oto kilka najistotniejszych zapisów dotyczących myśliwych i wykonywania polowań na dziki w 2021 r.

Na obszarach zagrożonych (strefa niebieska) i objętych ograniczeniami (strefa czerwona) jak również na obszarach ochronnych (strefa żółta) i wolnych od ASF  za odstrzelone i dostarczone do punktu skupu dziki (warchlaki, przelatki i odyńce) powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę 350 zł. Ryczałtem – istotna zmiana – nie są objęte lochy powyżej 24 miesiąca życia.

Co to znaczy w praktyce? Oznacza to, że za dzika wziętego przez myśliwego na tzw. własny użytek (warchlaki, przelatki i odyńce) i nie odstawionego do punktu skupu, koło łowieckie nie otrzyma ryczałtu.

Jednocześnie Inspekcja Weterynaryjna zaprzestaje kupowania chłodni do obowiązkowego przetrzymywania tusz dzików, które zostały odstrzelone w strefach objętych unijnymi obostrzeniami w związku z ASF-em. Od tego roku – tu się także zmieniają zasady – zakup chłodni mają finansować koła łowieckie. Na ten cel mają być przeznaczone właśnie środki wypłacane kołom jako ryczałt za pozyskane  dziki.

Odstrzał sanitarny dzików. Powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda może nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego. Wysokość wypłacanych wówczas stawek jest określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Za znalezienie zwłok dzika (z wyjątkiem dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym) powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego : 200 zł brutto – na obszarze ochronnym ( strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (strefa niebieska) ; 100 zł brutto – na pozostałym obszarze

Dodatkowo – może warto uzupełnić – zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożenia (strefa niebieska) i obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) obarczono obowiązkiem sprawdzenia przynajmniej raz na kwartał, czy myśliwi rzetelnie dokumentują wykonywanie polowań na obszarach objętych obostrzeniami, z uwzględnieniem pozyskania warchlaków, przelatków (w rozbiciu na samce i samice) oraz odrębnie dorosłych samic i samców.

Rozporządzenie weszło w życie 5 lutego br., ale obowiązuje z mocą od 1 stycznia br.

Szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanego w Dzienniku Ustaw 4 lutego 2021 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.