kontakt

Koło Łowieckie nr 41 Żerań
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

konto: PKO BP IV O/M w Warszawie
nr. 53 1020 1042 0000 8102 0140 4334

REGON 011817505
NIP 113-03-22-748

sekretariat.klzeran@gmail.com