e-komunikat nr 2-2023/24

 1. Inauguracyjne polowanie na kaczki odbędzie się w dniu 2 września br. (Sobota) w obwodzie Garbów. Miejsce spotkania Samoklęski przy stawach godz. 17.oo . Osobą odpowiedzialną za prowadzenie polowania jest Łowczy Adam Rajewski. Pamiętajmy o zbieraniu łusek po nabojach. Po zakończeniu polowania odbędzie się uroczysty pokot i biesiada myśliwska, która odbędzie się na terenie naszej dotychczasowej bazy łowieckiej w Starościnie.
 2. Po analizie możliwości finansowych w ramach zatwierdzonego przez WZ budżetu otwarcie nowej bazy łowieckiej w Syrskim Lesie zostaje przesunięte na przyszły sezon łowiecki. Prace inwestycyjne oczywiście są i będą nadal prowadzone w takim zakresie, na jaki pozwolą finanse zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
 3. Nadal obowiązuje każdorazowe osobiste zgłaszanie wyjazdu do naszych obwodów łowieckich Łowczemu, meldowania pobytu w Janowie Podlaskim w strażnicy Straży Granicznej. Zgłaszanie wyjazdu dotyczy również polowań zbiorowych. Nie zgłoszenie wyjazdu na polowanie będzie traktowane jako polowanie nielegalne.
 4. Zgodnie z uchwałą zarządu ze względów bezpieczeństwa wykonywania polowania wszyscy myśliwi są zobowiązani do włączenia funkcji pozycjonowania swojej pozycji w obwodzie łowieckim.
 5. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad bioasekuracji w czasie polowań oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF , zarówno na obszarach objętych ograniczeniami jak poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF. Szczegóły, aktualizacje zasad i instrukcje ich wykonywania są cyklicznie prezentowane na naszej stronie www.
 6. Nadal utrzymano zasadę iż w przypadku brania tuszy pozyskanej zwierzyny grubej na  użytek własny obowiązuje:  odpłatność 100 % wagi realnej zważonej za pomocą dostępnych w bazie wag lub potwierdzonej przez dostępnego kolegę członka naszego Koła , pomnożonej przez cenę jednostkową pierwszej klasy obowiązującą w najbliższym punkcie skupu za dany gatunek zwierzyny oraz  5 % podatku VAT. Przy dokonywaniu odpłatności tytułem wpłaty bezwzględnie należy wpisać gatunek zwierzyny , wagę oraz łowisko w którym zwierzyna została pozyskana.
 7. Uchwałą WZ Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej. Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego punktu skupu po cenie niższej od  wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.
 8. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę łowną w jednym z obwodów łowieckich Koła jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia pozyskania, do wysłania pocztą na adres Skarbnika Koła kol. Jarosława Cibora dowodu oddania tuszy zwierzyny do punktu skupu (tzw. kwitu) albo oświadczenia o wzięciu na użytek własny z jednoczesną informacją o płci zwierzyny zaznaczoną na kwicie bądź oświadczeniu. W przypadku pobrania zwierzyny na użytek własny obowiązek rozliczenia spoczywa na myśliwym , który dokonał odstrzału zgodnie z uchwałą Zarządu 8.2/2015 z dnia 9 września 2015 roku. W przypadku przekroczenia tego terminu skutkującego koniecznością wystawienia korekty faktury sprzedaży, myśliwy będzie obciążony opłatą w wysokości 30 zł pokrywającą koszty jej sporządzenia.
 9. Zarząd Koła przypomina o bezwzględnym dokonywaniu wpisów do książki wykładania karmy w łowisku, w tym również karmy zakupionej indywidualnie przez myśliwego. Jednocześnie zabrania się wykładania karmy w miejscach wcześniej nieuzgodnionych z Łowczym lub Gospodarzem Łowiska
 10. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany – na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.
 11. Wszyscy myśliwi, którzy otrzymali odstrzał sanitarny proszeni są o uzupełnienie Oświadczenia do celów PIT-11 i pilne odesłanie go do Skarbnika z kopią do Łowczego. Druk Oświadczenia do celów PIT-11 jest do pobrania na naszej stronie www.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.