Konieczność zintensyfikowania polowań na jelenie w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe

Ze względu na zbliżający się koniec sezonu apelujemy o zintensyfikowanie polowań na jelenie ( byki i cielaki ) w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe. Na dzień dzisiejszy dzisiejszy pozostało do odstrzału zgodnie z RPŁ jeszcze minimum 20 jeleniowatych plus 4 za niezrealizowany odstrzał sarny.

Przypominamy że zgodnie z kalendarzem polowań w obwodzie łowieckim nr 45 który leży na terenie województwa zachodnio-pomorskiego na jelenie byki polujemy do dnia 29 lutego, natomiast na jelenie cielaki do 31 marca.

Mile widziane są wyjazdy naszych członków również ze wszystkich naszych obwodów łowieckich wraz z polującymi gośćmi. Aktualna bardzo atrakcyjna dla kupującego cena jelenia na skupie może z powodzeniem zachęcić do pozyskania tej zwierzyny i wzięcia jej na użytek własny.