Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji … Nowe, rygorystyczne zasady bioasekuracji

Przypominamy , że z  dniem 1 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji , jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Zapoznajcie się i przestrzegajcie.

Oto pełna treść Rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe, rygorystyczne zasady bioasekuracji

Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa nakłada na myśliwych  obowiązek zachowania nadzwyczajnej ostrożności i stosowania się do niezwykle rygorystycznych  zasad zarówno podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików ale także podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików.

Oto pełna treść Rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2020 r.