Akcja zbierania wnyków w Zaspach Małych

W najbliższą sobotę 20 lutego br. zostanie przeprowadzona akcja zbierania wnyków w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe ( zbiórka na bazie o godz. 10.00 ).

W ostatnim bowiem czasie zostały tam pozyskane dwa jelenie byki i dzik okaleczone przez zastawione przez kłusowników wnyki. W ostatni zaś weekend zostały odkryte przez Gospodarza obwodu ślady skłusowanego jelenia z nieudolną próbą ich zatarcia.

W związku z powyższym  została przez nas oficjalnie powiadomiona Państwowa Straż Łowiecka w Koszalinie , co ma skutkować wzmożoną czujnością z ich strony i kontrolą naszego obwodu.  Uprzedzamy zatem myśliwych zamierzających polować w tym obwodzie w najbliższym czasie , aby posiadali przy sobie wszystkie wymagane prawem dokumenty i byli przygotowani na ewentualną kontrolę ze strony Strażników Łowieckich. Należy też zwracać uwagę na poruszające się samochody po łowisku które nie powinny być w tym miejscu spisując ich numery rejestracyjne , oraz skrupulatne wpisywanie ilości oddanych strzałów w raporcie na e-polowanie i zgłaszanie strzałów w rejonach , w który nie powinno być myśliwego.

Dla przypomnienia podajemy skrócone prawa Strażników Państwowej Straży Łowieckiej , którzy są uprawnieni do :

  • Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości.
  • Nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego
  • Zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
  • Przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
  • Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji.
  • Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia.
  • Prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego.
  • Dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia.
  • Noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych.
  • Noszenia miotacza gazu obezwładniającego oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
  • Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.
Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.