Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ we Włocławku.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w okręgu włocławskim w sezonie 2014/15 odbędzie się 4 grudnia br. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej N-ctwa Skrwilno w miejscowości Głęboczek w godz. 16.00 – 20.00. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów …

Z przykrością informujemy że w dniu 24 listopada br. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów jeden z terenowych członków naszego Koła , długoletni były Gospodarz Łowiska Garbów Kolega Ryszard Goral. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 26 listopada br. o godz. 13.00 w Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Starościnie.

Polowanie Hubertowskie – Obwód Zaspy

Zgodnie z „Planem polowań”
dnia 8-9.11.2014 w obwodzie Zaspy Małe
odbyło się „Polowanie Hubertowskie”
Zwierzyna: dzik , lis, ew. płowa
baza myśliwska Zaspy, godz. 8.00,
prowadzący Kolega Sławomir Witkowski
Na pokocie było:
jeleń ciele,
6 dzików,
sarna koza,
lis.
Król Pudlarzy Albert Zieliński
I Vice Król Janusz Rynkiewicz
II Vice Król Wiesław Breliński
III Vice Król Wojciech Zbrożek
Król Polowania Adam Rajewski.
Galeria zdjęć z polowania
(autor Dariusz Salamończyk)

Darz bór 

PRZYSIĘGA LEŚNA z Warcina

Przesyłam fragment kazania ze Mszy Hubertowskiej w Janowie Podlaskim , który zapadł w pamięci mojego brata, a po kilkukrotnym przeczytaniu również w moim sercu. Jakże piękny, jaki polski, jaki myśliwski, jaki przesiąknięty polskim łowiectwem i oddający to, co w nim najpiękniejsze, to, co dzisiaj coraz trudniej znaleźć w łowisku, w obecności nawet towarzyszy borowych. Chciałbym żeby i Was tak wzruszył jak mnie i żeby czasem pomyśleć o tej przysiędze, żeby była cały czas aktualna…

Jarosław Cibor

PRZYSIĘGA LEŚNA z Warcina

link do tekstu przysięgi:

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Lublinie

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w okręgu lubelskim w sezonie 2014/15 odbędzie się 27 października br. w siedzibie ZO PZŁ w Lublinie o godz. 13.00.  Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.