Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie 2018/19 odbędzie się 9 grudnia br. w Auli AWF w Gorzowie Wlkp ul. Estkowskiego 13 w godz. 13.30 -13.45. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne ( czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem ) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Białej Podlaskiej

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w okręgu bialskim w sezonie 2018/19 odbędzie się 21 listopada br. ( środa ) w siedzibie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej od godz. 12-tej. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne ( czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem ) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Hubertus 2018 – informacja ZO PZŁ Warszawa

Szanowni Koledzy,

W imieniu organizatorów tegorocznego Hubertusa Ogólnopolskiego (20 października 2018 w Pułtusku) gorąco zapraszamy Kolegów do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu (poniżej program imprezy).

Obchody Hubertusa wpisują się w uroczystości związane z jubileuszem 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz 100-lecia niepodległości Polski. Temu podobne imprezy zawsze stanowią doskonałą okazję do krzewieniu kultury łowieckiej, pokazania jedności Naszego środowiska oraz spotkań towarzyskich.W przypadku zebrania grupy ok. 40 uczestników Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie wynajmie autokar do ich przewozu. Zgłoszenia osób chcących skorzystać ze zbiorowego środka transportu prosimy przekazywać drogą emailową do sekretariatu ZO PZŁ w Warszawie zo.warszawa@pzlow.pl do dnia 16 października br. (wtorek) do godz. 15:00.

ZO PZŁ Warszawa