Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Koszalinie

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w Okręgu Koszalińskim w sezonie 2015/16 odbędzie się 4 listopada br. w siedzibie Nadleśnictwa Białogard o godzinie 16.00 . Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne ( czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem ) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w Okręgu Gorzowskim w sezonie 2015/16 odbędzie się 22 listopada br. w sali szkoleniowej hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich w godzinach 12.00 – 12.30. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne ( czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem ) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Lublinie

W związku z zakończeniem sezonu 2015/16 na sarny rogacze cena prawidłowości odstrzału pozyskanych kozłów w okręgu lubelskim odbędzie się 16 października br. w siedzibie ZO PZŁ w Lublinie o godz. 14.00. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Postępowanie z urządzeniami kłusowniczymi

Fragment komunikatu nr 3/2015 z dnia 11.08.2015 r.
wystosowany przez Okręgową Radę Łowiecką w Warszawie
oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie

5. Postępowanie z urządzeniami kłusowniczymi

W związku z pismem otrzymanym od Prokuratury Rejonowej w Otwocku w sprawie nieprawidłowego postępowania z ujawnionymi narzędziami kłusowniczymi w jednym z kół łowieckich, ZO PZŁ w Warszawie w ramach przekazania informacji przytacza fragment w/w pisma. „ Za nieprawidłowe należy uznać zaniechanie powiadamiania właściwych organów – Policji, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej o wszystkich przypadkach ujawniania narzędzi kłusowniczych – również tych, w których nie ustalono sprawców. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż ujawnienie narzędzi kłusowniczych należy rozpatrywać w kategoriach występków z art 52 lub 53 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie i w różnym jego stadium – usiłowania lub dokonania. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego narzędzia kłusownicze jako przedmiot służący do popełnienia przestępstwa winny być zabezpieczone jako dowody rzeczowe, a podstawą ich zniszczenia może być jedynie prawomocna decyzja sądu.

 

Myśliwi odłożą strzelby

W efekcie kłótni w Sejmie wkrótce nielegalne może się stać organizowanie polowań.

– Jeśli nic się nie zmieni, w styczniu myśliwi mogą stracić w Polsce prawo do polowania. Oczywiście prawnicy mają różne poglądy w tej dziedzinie, jednak ten przeważa – mówi Marek Matysek, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego. – Przestaną obowiązywać przepisy o podziale województw na obwody łowieckie. Gdy znikną obwody, nie będzie możliwości polowania – wtóruje Stanisław Wziątek, poseł SLD i przewodniczący parlamentarnego zespołu łowieckiego.

cały artykuł na portalu rp.pl

Ocena rzetelności raportu NIK

Oświadczenie poselskie poseł Urszuli Pasławskiej krótko ocenia rzetelność raportu NIK.
Wnioski w raporcie zdecydowanie odbiegają od ustaleń i ocen z poszczególnych kontroli
przeprowadzonych przez delegatury NIK, a ponadto kontrolę przeprowadzono w 0,31% kół łowieckich.

Wypowiedź NIK raport łowiecki

Raport o gospodarce łowieckiej – kontrola NIK

Natrafiłem na kontrowersyjny artykuł o raporcie NIK na portalu www.money.pl

NIK wskazuje w raporcie:

Wprowadzony wiele lat temu model gospodarki łowieckiej jest przestarzały, a minister środowiska nie ma żadnych narzędzi do jej nadzorowania i kontroli Polskiego Związku Łowieckiego – wskazuje NIK w raporcie. W niektórych działaniach dotyczących polowań Izba dopatrzyła się znamion kłusownictwa.

Całość można przeczytać – link do strony z artykułem