Uchwała SN w sprawie zakresu odszkodowań

19 maja br SN podjął uchwałę, która wyjaśnia zakres odpowiedzialności za szkody łowieckie przy braku definicji pojęcia „uprawa rolna”.
Zdaniem SN odpowiedzialność za szkody łowieckie w uprawach rolnych uważa się również  szkody wyrządzone na polu przed zasiewem.

Notatka prasowa w tej sprawie.(link)

 

Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia 2015r

Walne Zgromadzenie naszego koła już za nami. Wiele się wydarzyło tym razem.

Zachęcam do chwili refleksji i przejrzenia galerii zdjęć zrobionych podczas corocznego spotkania członków naszego koła.

Ciekawe i dowcipne opisy zamieścił nasz Wiceprezes Jacek Salamończyk.

link do galerii: Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia 2015r

Uchwała nr 3.1/2015 Zarządu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie
dnia 6 maja 2015 r. podjął Uchwałę nr 3.1/2015.

Uchwała dotyczy zasad rozliczania się z pozyskanej zwierzyny oraz dokonania odpowiednich wpisów.  Wprowadzony został nowy druk „Oświadczenia o pobraniu zwierzyny na użytek własny„.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

link: (cały tekst uchwały)

Komunikat nr 2 – 2015/16

Komunikat nr 2-2015/16

  1. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że w dniu 25 kwietnia br. odbyło się  Walne Zgromadzenie członków Koła.  W załączeniu Zarząd przesyła obowiązujące Uchwały Walnego Zgromadzenia z prośbą o bardzo szczegółowe zapoznanie się z ich postanowieniami. W uzupełnieniu informujemy iż składka członkowska na bieżący rok gospodarczy nie uległa zmianie i wynosi 700 zł.  Zarząd oczekuje terminowego uregulowania składki do 30 czerwca br. i innych zaległości finansowych przez członków Koła.
czytaj dalej…
(link) Komunikaty – pełny dokument

Przystrzelanie broni KŁ Żerań 2015r

W sobotę 18 kwietnia br. na strzelnicy PZŁ w Suchodole
członkowie KŁ Żerań mieli możliwość przystrzelania broni
oraz szkolenia i doskonalenia strzeleckiego.
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
Koleżanki i koledzy z naszego Koła skorzystali z tej możliwości.
Strzelanie do rzutków i przystrzeliwanie broni
odbywało się pod nadzorem instruktorów strzelectwa,
członków naszego Koła.
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
20150418przystrzelanieKlzeran03p
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
20150418przystrzelanieKlzeran04p
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni

 

Komunikat nr 1 – 2015/16

Komunikat nr 1-2015/16 z dnia 25 marca 2015r

  1.  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zawiadamia , że na podstawie § 55 statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze na dzień 25 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Gastronomicznym Locaris  przy ul. Annopol 4b  w Warszawie – porządek obrad w załączeniu.
  2. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na wysoką frekwencję podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia , bowiem Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła. W innym przypadku Walne Zgromadzenie zostanie zamknięte z braku kworum i będzie konieczne wyznaczenie nowego terminu Walnego Zgromadzenia , co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.
czytaj dalej…
(link) Komunikaty – pełny dokument

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów …

Z przykrością informujemy że w dniu dzisiejszym odszedł do Krainy Wiecznych Łowów jeden z terenowych członków naszego Koła z Janowa Podlaskiego , Kolega Marian Kosiński. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 14.00 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim. Łączymy się w żalu z najbliższą rodziną i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Żegnamy Cię Marianie. Spij spokojnie , niech wieczna knieja Ci szumi …

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków w ZO PZŁ w Koszalinie

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie 2014/15 odbędzie się 24 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Białogard ul. Koszalińska 3 o godzinie 16.00. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane

Przystrzelanie broni 2015r

Celem corocznego przystrzelania broni,
dla członków naszego koła,
została zarezerwowana strzelnica w Suchodole.

Rezerwacja: 18 kwietnia 2015r  ( sobota) w godz 9:00 do 18:00
adres:              ul. Myśliwska 1, Suchodół, tel.784695388

druk do pobrania:  Zaświadczenie o przystrzelaniu broni myśliwskiej

 

SENSORYCZNY SYSTEM ODSTRASZANIA ZWIERZĄT

EKOLOGICZNY INTELIGENTNY SENSORYCZNY SYSTEM ODSTRASZANIA ZWIERZĄT DEDYKOWANY ROLNIKOM – KONTROLA DZIKIEJ ZWIERZYNY I PTAKÓW

Skutecznie odstrasza: dziki, sarny, jelenie, króliki, szpaki, wrony, kawki, gawrony, wróble, kosy.

Urządzenie, które nie potrzebuje znacznej infrastruktury.

Ulotka informacyjna: link

Wiesław Auterhoff