Trening i przystrzelanie broni w Garbowie – relacja

21 lipca br. na strzelnicy Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego „Jastrząb” w Osówce odbył się zorganizowany trening strzelecki oraz przystrzeliwanie broni dla kolegów z obwodu nr 145.

Organizatorem przedsięwzięcia był kol. Stanisław Osek, Gospodarz garbowskiego obwodu, zaś finansowe zaplecze zapewnił Zarząd Koła przeznaczając fundusze na koszty związane z organizacją treningu.

Oprócz licznie zebranych miejscowych myśliwych udział w zawodach wzięli koledzy zamiejscowi w osobach Wiesława Auterhoffa i Jarosława Cibora. Trening pod okiem instruktora strzelectwa Dominika Ciejpy został poprzedzony szkoleniem z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. A strzelania odbywały się w następujących konkurencjach:

trap – broń śrutowa
rogacz – broń kulowa na 100 m
lis – broń kulowa na 100 m
dzik – broń kulowa na 40 m (strzał z wolnej ręki – konkurencja zaproponowana przez instruktora z myślą o polowaniach zbiorowych na dziki).

Najlepsze rezultaty we wszystkich konkurencjach łącznie uzyskali kolejno: kol. Wiesław Auterhoff, kol. Tomasz Osek, kol. Marcin Olejnik. Na szczególną uwagę zasługuje doskonały wynik kol. Tomasza Oska, który jest „świeżym” myśliwym, od niedawna członkiem naszej Braci. Tym samym pomysł stworzenia „garbowskiej” drużyny na zawody strzeleckie nabiera realnych kształtów.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o prawidłowym przystrzelaniu broni. Ze względu na doskonałą atmosferę oraz dostępność i bliskość profesjonalnej strzelnicy, organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania, na co zapraszają wszystkich kolegów. Serdeczne podziękowania przedstawiciele Koła „Żerań” kierują do kol. Dominika Ciejpy, instruktora i sędziego treningu a prywatnie przyjaciela koła, który mimo natłoku własnych zajęć znalazł czas na przeprowadzenie szkolenia.

tekst Romek Wróbel , zdjęcia Jarek Cibor

Coroczne przystrzelanie broni 3 sierpnia br. Strzelnica w Suchodole

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni które odbędzie się  w dniu 3 sierpnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 10.00 do 14.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica w Suchodole k/Tarczyna.

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami  myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Trening i przystrzelanie broni w Garbowie

Informujemy że w dniu 21 lipca od godz. 10.00 zarezerwowana jest Gminna Strzelnica w Osówce. Zaplanowane są dla każdego uczestnika treningi strzeleckie ( 20 rzutków , 2 x dzik 40 m z wolnej ręki , 2 x rogacz 100 m ze słupka i 2 x lis 100 m ze słupka ) oraz przystrzelanie broni .

Serdecznie zapraszamy nie tylko lokalną Brać łowiecką na strzelnicę ale także innych zamiejscowych kolegów , który mogą połączyć wyjazd na polowanie do obwodu 145 z niedzielnym treningiem i przystrzelaniem broni.

link do strzelnicy poniżej

https://www.google.com/maps/place/Gminna+Strzelnica

Dzień prac gospodarczych w Skępem – relacja

Zgodnie z planem w dniu 14 lipca br. odbył się dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177 Skępe. Mocna grupa braci łowieckiej w ilości 19 osób działała na dwóch frontach: pierwszy to budowa ogrodzenia zagrody danieli przy Leśniczówce na Podolu , drugi to stawianie kojców dla psów na terenie bazy łowieckiej na Ławiczku. Na uwagę zasługuje fakt , że uczestnikiem był jeden z Janowskiej Braci łowieckiej wraz ze swoim wnukiem , który specjalnie przybył do skępskiego łowiska wspomóc lokalnych kolegów w pracach gospodarskich.

Udało się postawić 420 mb ogrodzenia – posadowiono dębowe słupy , rozciągnięto podwójną siatkę , wkopano siatkę która została podwinięta i zasypana ziemią przed wilkami i inną zwierzyną.  Mamy zatem przygotowaną w zaawansowanym stopniu ponad dwu hektarową zagrodę , która posiada własne oczko wodne , przygotowaną łąkę i spory zalesiony teren. Do zakończenia brakuje dokończenie prac ziemnych przy zakopywaniu siatki od wewnętrznej strony  , ofladrowanie terenu , budowa bramy oraz paśnika … i czekamy na daniele.

W miejscu gdzie będzie zlokalizowana brama wjazdowa na danielą farmę rośnie okazały pomnik przyrody – dąb o obwodzie pnia 510 cm.

Na bazie łowieckiej druga grupa przygotowała dwa kojce dla psów zintegrowane z budami – zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z kwater myśliwskich , psy pozostają podczas pobytu myśliwych w kojcach. W tym celu szykowane są jak najlepsze warunki dla naszych czteronożnych towarzyszy łowów.

Zarząd serdecznie podziękował za organizację dnia prac gospodarczych , za przygotowanie frontu robót , narzędzi i wzorową koordynację działań bez której nie udałoby się tyle zrobić.

Na zakończenie pracowitego dnia Gospodarz łowiska zorganizował obiad dla wszystkich uczestników prac gospodarczych w obwodzie łowieckim 177. Nie mógł on jednak konkurować z wyśmienitym żurkiem , który był przygotowany i podany przez małżonkę naszego kolegi leśniczynę podczas śniadania serwowanego na terenie leśniczówki Podole.

Był to kolejny bardzo dobry dzień pracy na rzecz naszego Koła przy projekcie budowy danielej zagrody w ramach reintrodukcji tego gatunku w tym regionie ,  wzmacniania naszego wizerunku w lokalnym środowisku oraz integracji naszej żerańskiej Braci myśliwskiej.

Specjalne podziękowania kierowane są do naszego kolegi Mirka Redeckiego , który oddelegował w tym dniu trzech swoich pracowników do pomocy w realizacji prac gospodarczych.

Wystrój myśliwski domku na bazie w Skępem na Ławiczku

Wzorem przeprowadzanej z sukcesem akcji z roku 2017 w Janowie Podlaskim , chcemy aby również nasza najstarsza kwatera myśliwska w obwodzie łowieckim 177 w Skępem wypełniła się akcentami typowo myśliwskimi. Naszym zamiarem jest zaaranżowanie wystroju wnętrz całego domku ( parter oraz góra ) w typowo myśliwskim stylu – trofeami , skórami pozyskanych zwierząt i innymi akcentami o tematyce łowieckiej.

Dlatego też zwracamy się do członków naszego Koła o przekazanie przynajmniej jednego trofea , które pozwoli na realizację wystroju domku myśliwskiego. Mamy nadzieję że nasz apel spotka się z pozytywnym odzewem i wkrótce wypełnimy wolne miejsca trofeami myśliwskim.

Wykorzystajmy zatem dzień prac gospodarczych w dniu 14 lipca br. również na wzbogacenie naszej kwatery myśliwskiej o nowy łowiecki wystrój.

UWAGA !!! – zmiana terminu dnia prac gospodarczych w obwodzie 177 Skępe na dzień 14 lipca ( niedziela )

Ze względów organizacyjnych i ograniczoną dostępność naszych członków ( w tym członków zarządu ) w pierwszym proponowanym terminie  , informujemy że  przekładamy na dzień 14 lipca br. ( niedziela ) dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177  Skępe. W tym dniu będą wykonywane prace przy budowie farmy Danieli oraz prace remontowo-porządkowe  na kwaterze myśliwskiej jak i na terenie bazy łowieckiej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem jest to doskonała okazja do spędzenia czasu wspólnie z naszą skępską Bracią łowiecką. Zbiórka 14 lipca br. ( niedziela ) na bazie łowieckiej o godz. 8.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz obwodu łowieckiego oraz Gospodarz Bazy łowieckiej. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla.

Zachęcamy do przyjazdu już w sobotę na polowanie i nocleg przed dniem prac gospodarczych.

Nowe urządzenia łowieckie

Z satysfakcją informujemy , że jak co roku przybywa coraz więcej urządzeń łowieckich w naszych obwodach łowieckich.

Niepisaną zasadą jest , że każdy nowo przyjęty członek naszego Koła sponsoruje ambonę w wybranym przez siebie obwodzie. Prócz tego nie brakuje również sponsorów w szeregach naszego Koła. Dzięki temu w ostatnim czasie w obwodzie nr 45 powstało 6 nowych ambon , w obwodzie nr 4 powstały 3 nowe ambony , w obwodzie nr 177 powstały 2 nowe ambony a w obwodzie nr 145 jedna.

W tym sezonie do grona sponsorów przyłączyli również członkowie Zarządu. Poniżej nad Bugiem ambona „Dębowa” Jarka …

… oraz „Bycza” Jacka na zrębie na przy Poligonie

Wprowadzenia zakazu wykonywania polowania na terenach prywatnych w obwodzie łowieckim 45 Zaspy Małe

Pilnie zawiadamiamy , że prawdopodobnie zostało wprowadzone ograniczenie możliwości wykonywania polowania na gruntach prywatnych przez jednego z rolników na terenie obwodu łowieckiego 45 – Stanisława Mochockiego.

Jako dzierżawca obwodu łowieckiego zwróciliśmy się oficjalnie się z zapytaniem do Starostwa , czy wpłynął jakikolwiek wniosek o ograniczenie możliwości wykonywania polowań na terenie naszego obwodu.

Do czasu otrzymania odpowiedzi należy wstrzymać się od wykonywania polowania na tym terenie.