Dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177 Skępe

W związku z przeniesieniem Polowania Hubertowskiego ze względów bezpieczeństwa ( wysp grzybów i silna penetracja lasu przez grzybiarzy )  w dniu 26 października br. odbył się dzień prac gospodarczych w terenie.

Zakres prac był następujący :

* wykonano 5 szt. nowych drabin na amb.
* naprawiono 3 szt. ambon
* naprawiono ok. 40 szt lizawek (nowe korytka, wkopywanie)
* uzupełniono sól w lizawkach
* pocięto, połupano i zwieziono do magazynku drewno na opał

W dniu prac gospodarczych udział wzięli myśliwi, dwoje stażystów i gość – w sumie 15 osób podzielonych na zespoły pod wodzą Sławka Błażejewskiego  i Leszka Gęsickiego. Zarząd kieruje wyrazy podziękowania zarówno pod adresem organizatorów jak i uczestników tego dnia prac gospodarczych.

W dniu święta naszego Patrona św. Huberta życzymy wszystkim myśliwym i ich sympatykom , aby podejmowany trud i praca na rzecz ojczystej przyrody spełniały oczekiwania i przynosiły satysfakcję , zapisując kolejne karty naszej przepięknej i wielowiekowej tradycji łowiectwa polskiego

Porządki terenu bazy łowieckiej w Janowie Podlaskim

W minioną sobotę nowy Gospodarz Bazy łowieckiej w Janowie Podlaskim Paweł Oleksiuk zorganizował dzień czynu społecznego. Celem było uporządkowanie terenu wokół domku myśliwskiego , w którym trwa inwestycja jego rozbudowy i ocieplenia.

Na uwagę zasługuje prawie stu procentowa obecność naszej terenowej Braci łowieckiej. Szkoda tylko że o tej pięknej akcji dowiedzieliśmy się przypadkiem będąc na miejscu , bowiem wcześniejsze powiadomienie o tej cennej inicjatywnie zgromadziłoby na pewno szersze grono naszych członków.

Po kilku godzinach pracy teren naszej bazy zmienił się nie do poznania – z placu budowy na teren ,  gdzie widzi się że ma on właściwego Gospodarza. Kierujemy zatem słowa podziękowania pod adresem Pawła jak i wszystkich uczestników akcji robienia porządków na naszej bazie i liczymy na większa koordynację  z zarządem podobnych działań w przyszłości , aby udzielić odpowiedniego wsparcia tej cennej inicjatywie.

Pisząc relacje z tego pracowitego dnia z nieukrywaną satysfakcją chcemy podzielić się widokiem naszego stawu na Kotlince , który pomimo tak krótkiego czasu pięknieje z miesiąca na miesiąc. Po raz kolejny został on zarybiony – ostatnio zostały wpuszczone jesiotry i węgorze.

Nasze bażanty z woliery w Janowie Podlaskim

Już czas aby bażanty z naszej woliery w Janowie Podlaskim w ilości ok. 190 sztuk zostały wypuszczone do łowiska.

W ostatnią sobotę Tomasz Bernaszuk który jest odpowiada za hodowlę i rozwój zwierzyny drobnej w obwodzie łowieckim nr 4 , rozpoczął akcję odłowu bażantów z woliery i wywozu ich w przygotowane miejsca w łowisku.

Jak widać nie jest to łatwe zajęcie i wymaga ostrożności i sprytu. Ptaki zaczynają być lotne i ze szczególną uwagą należy dokonywać odłowu aby ograniczać im stres i nie na narażać ich na kontuzje.

Bażanty w grupach po ok 20-30 sztuk są wypuszczane w kilku wytypowanych przez Tomka miejscach , zapewniających im odpowiedni biotop. W miejscach tych jest również instalowany specjalna budka z podsypem dla nich.

Wyznaczone Punkty skupów dziczyzny w naszych obwodach łowieckich – aktualizacja

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny § 3 , Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Punkty Skupu wyznaczone przez Zarząd:

Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377

Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67

Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113 lub GOBARTO S.A. Punkt skupu dziczyzny Białogard ul. Moniuszki 23 tel. 888 022 205

Obwód łowiecki nr 145 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898 lub Firma Produkcyjno-Handlowa KANWIL Sp. z o.o. – Punkt skupu Lubartów ul. Leśna 26

Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe tel. 726 156 612

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.