Komunikat ZO PZŁ w Warszawie

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo zdrowotne, zgodnie z rekomendacją Łowczego Krajowego, Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie, zawiesza na terenie okręgu warszawskiego, wszelkie wydarzenia i przedsięwzięcia organizacyjne o charakterze łowieckim.

Biuro ZO PZŁ w Warszawie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania, przechodzi w system pracy w sytuacji zarządzania kryzysowego.

Siedziba tutejszego zarządu okręgowego przy ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa, będzie zamknięta dla interesantów. Wyłącznie sprawy związane z uzgadnianiem Rocznych Planów Łowieckich, z uwagi na konieczność złożenia fizycznego podpisu na druku oraz terminowość, załatwiane będą w siedzibie zarządu okręgowego, od poniedziałku do piątku,

w godzinach 10:00 – 13:00.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zo.warszawa@pzlow.pl

Pracownicy biura przechodzą na zdalny tryb pracy. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną zgodnie z danymi dostępnymi w zakładce kontakt na stronie http://www.pzl.waw.pl/

Dalsze informacje, zalecenia i ewentualne prośby będziemy przekazywać i publikować na bieżąco.

Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikłe z nadzwyczajnej sytuacji.

Do zarządów kół łowieckich zwracamy się z prośbą o rozważenie, w zależności od rozwoju sytuacji, planowania sprawozdawczo-wyborczych walnych zgromadzeń kół w terminach późniejszych niż kwiecień br.

Z łowieckim pozdrowieniem
Darz Bór
Jan Danyłow

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji … Nowe, rygorystyczne zasady bioasekuracji

Przypominamy , że z  dniem 1 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji , jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Zapoznajcie się i przestrzegajcie.

Oto pełna treść Rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dziki z obrożami telemetrycznymi na terenie obwodu łowieckiego nr 4

Informujemy , ze na terenie obwodu łowieckiego nr. 4 Janów Podlaski jest realizowany projekt ” Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watach dzików , identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF „.

W związku z powyższym w okresie od lutego do kwietnia br. zostaną założone obroże telemetryczne na odłowione dziki ( 10 szt ).

Mając na uwadze cel badań oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa prosi się w miarę możliwości o niedokonywanie odstrzału dzików wyposażonych w obroże telemetryczne , a w przypadku pozyskania dzika nieusuwanie obroży i poinformowanie o tym fakcie kol. Krzysztofa Gadkowskiego ( 502 543-966 ) niezależnie od godziny wykonania odstrzału.

poniżej link do przesłanej korespondencji

pismo GIGACO do KŁ Żerań