Przystrzeliwanie broni w sobotę 13 czerwca br.

Tegoroczne przystrzeliwanie broni odbędzie na strzelnicy w Suchodole w sobotę  13 czerwca br. Mamy rezerwację w godzinach 10:00 – 12:00, a więc krócej niż w latach ubiegłych z powodu dużego natłoku imprez na strzelnicy tego dnia. Dlatego ważne, aby zainteresowani zjawili się przed 10:00, wówczas mamy większą pewność, że wszyscy zdążą. A więc do zobaczenia.

Prośby o wsparcie finansowe w dobie COVID-19. Każdy myśliwy może się przyłączyć.

Mnożą się prośby o wsparcie finansowe. Myśliwi odpowiadają na te apele i mają już swój pokaźny wkład w walce z pandemią.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie przekazał na walkę z pandemią darowiznę w wysokości 20 000 zł na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy ulicy Wolskiej 37.

Także Zarządy Okręgowe PZŁ podejmują w tym zakresie liczne inicjatywy. Do naszego Koła dotarły między innymi następujące prośby o wsparcie:

apel Stacji Pogotowia Ratunkowego z Białej Podlaskiej

akcja ZO PZŁ w Koszalinie zbiórka na oddział zakaźny dla Szpitala Wojewódzkiego i. Mikołaja Kopernika – szczegóły na http://www.pzlowkoszalin.pl/

akcja ZO PZŁ w Lublinie na zakup respiratora jako dar od myśliwych szczegóły na http://klzeran.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pismo-l.dz_.4712020-ZO-PZŁ-Lublin-scaled.jpg

Zarząd „Żerania” ustalił, że będzie wspierał finansowo służbę zdrowia w walce z pandemią w drodze podejmowania indywidualnych uchwał w tej kwestii ale niezależnie od tego, każdy z myśliwych może indywidualnie przekazać pieniądze na ten szczytny cel – do czego zachęcamy.

Co wolno myśliwym po 20 kwietnia br.

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. – od poniedziałku 20 kwietnia br. myśliwi mogą (do tej pory było to zakazane) wykonywać polowanie na terenach leśnych, gdyż zakaz wstępu do lasu zostaje zniesiony.

Pełny tekst Rozporządzenia RM

Nie trzeba chyba dodawać, że nadal obowiązuje kategoryczny obowiązek przestrzegania przez wszystkich myśliwych wytycznych i zaleceń dotyczących zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF.

  • Wiele było do tej pory także niejasności związanych z kadencją organów PZŁ. Aktualnie obowiązujące są przepisy zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 695 par. 22.)

Na ich podstawie kadencja organów PZŁ oraz organów kół łowieckich ulega przedłużenia na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, a wybory do tych organów nie mogą odbyć się wcześniej, niż przed upływem  30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tych stanów.

Oznacza to w praktyce, że zarządy i komisje rewizyjne kół łowieckich nadal pełnoprawnie działają do momentu ustania ww. stanów zagrożenia