Nowe zasady w Programie walki z ASF w 2021 roku

W dniu 5 lutego 2021 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera aktualnie obowiązujące zasady wykrywania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju .

Oto kilka najistotniejszych zapisów dotyczących myśliwych i wykonywania polowań na dziki w 2021 r.

Na obszarach zagrożonych (strefa niebieska) i objętych ograniczeniami (strefa czerwona) jak również na obszarach ochronnych (strefa żółta) i wolnych od ASF  za odstrzelone i dostarczone do punktu skupu dziki (warchlaki, przelatki i odyńce) powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę 350 zł. Ryczałtem – istotna zmiana – nie są objęte lochy powyżej 24 miesiąca życia.

Co to znaczy w praktyce? Oznacza to, że za dzika wziętego przez myśliwego na tzw. własny użytek (warchlaki, przelatki i odyńce) i nie odstawionego do punktu skupu, koło łowieckie nie otrzyma ryczałtu.

Jednocześnie Inspekcja Weterynaryjna zaprzestaje kupowania chłodni do obowiązkowego przetrzymywania tusz dzików, które zostały odstrzelone w strefach objętych unijnymi obostrzeniami w związku z ASF-em. Od tego roku – tu się także zmieniają zasady – zakup chłodni mają finansować koła łowieckie. Na ten cel mają być przeznaczone właśnie środki wypłacane kołom jako ryczałt za pozyskane  dziki.

Odstrzał sanitarny dzików. Powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda może nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego. Wysokość wypłacanych wówczas stawek jest określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Za znalezienie zwłok dzika (z wyjątkiem dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym) powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego : 200 zł brutto – na obszarze ochronnym ( strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (strefa niebieska) ; 100 zł brutto – na pozostałym obszarze

Dodatkowo – może warto uzupełnić – zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożenia (strefa niebieska) i obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) obarczono obowiązkiem sprawdzenia przynajmniej raz na kwartał, czy myśliwi rzetelnie dokumentują wykonywanie polowań na obszarach objętych obostrzeniami, z uwzględnieniem pozyskania warchlaków, przelatków (w rozbiciu na samce i samice) oraz odrębnie dorosłych samic i samców.

Rozporządzenie weszło w życie 5 lutego br., ale obowiązuje z mocą od 1 stycznia br.

Szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanego w Dzienniku Ustaw 4 lutego 2021 r.

Nowa aplikacja dla myśliwych ZIPOD

W celu zintensyfikowania walki z afrykańskim pomorem świń przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o padłych i odstrzelonych dzikach. Aplikacja nosi nazwę: Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD)

Aplikacja – jak informuje Inspekcja Weterynaryjna – przeszła fazę testowania, a w chwili obecnej została wdrożona do stosowania. System składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego.  Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW). Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez wetgiw.gov.pl/zipod.

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenie „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Aplikacja może pracowac także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu.

Narzędzie to jest dedykowane do wykorzystania głownie przez pracowników Lasów Państwowych oraz myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim – czytamy w piśmie podpisanym przez Mirosława Welza, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii.

” Mietek ” – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2021 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów na wieczną zasiadkę nasz serdeczny Kolega , najstarszy wiekiem członek naszego Koła

Mieczysław Ciecierzyński

Do Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił w 1947 r.,  a do koła łowieckiego ŻERAŃ należał nieprzerwanie od 1981 roku. Był sponsorem łowiectwa które było jego pasją – na swoim koncie miał wiele cennych trofeów.  Przyczynił się do pomnożenia nie tylko dorobku łowieckiego, ale także  materialnego naszego Koła. Byliśmy dumni , że mamy takiego członka w naszych szeregach. Niezapomniany gawędziarz , który swoimi przeżyciami łowieckim obdarzał trzy pokolenia naszego Koła z którymi miał wspaniały kontakt.

Całe nasze żerańskie środowisko myśliwych łączy się w żalu i składa rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 28 stycznia br. o godz. 11.00 w Kościele Św Karola Boromeusza na Starych Powązkach a po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Zmarła Helena Kostanek, niezapomniana „Danusia”

W dniu dzisiejszym 3 grudnia 2020 roku w  wieku 94 lat zmarła po długiej chorobie niezapomniana, ciepła i związana z naszym Kołem

Helena Kostanek większości znana jako Pani Danusia

U boku męża Adolfa (zmarł w 2000 r.) prowadziła leśniczówkę Zaspy Małe, w której zamieszkiwali od 1947 roku (na tzw. Ziemiach Odzyskanych). Ich dom zawsze był otwarty, ciepły i życzliwy dla nas myśliwych Koła Łowieckiego „Żerań”. W pierwszym okresie po objęciu przez nas obwodu łowieckiego Zaspy Małe udostępniali nam swoje lokum, aby myśliwi mieli swój kąt po polowaniu. I tak zaczęła się wspólna piękna historia naszego Koła i rodziny Kostanków, która przez  bardzo długie lata przeplatała się wzajemnie. Niezapomniana atmosfera pełna życzliwości i ciepła, gościnność i wzajemny szacunek niestety przechodzi dziś w inny wymiar. Pani Danusia wychowała czwórkę dzieci, doczekała się licznego grona wnuków i prawnuków, a nasze trzy pokolenia myśliwych z Żerania miały szczęście spotkania jej na swojej łowieckiej drodze.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny. Zawsze była w naszej pamięci i najlepszych wspomnieniach … i tak pozostanie. Niech szum wiecznej kniei ukoi ból po odejściu niezapomnianej naszej Pani Danusi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 grudnia (sobota) 2020 r. o godz. 14:00 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie, ul. Dąbrowszczaków 5.

Dziś 3 listopada – święto naszego Patrona św. Huberta

Według różnych źródeł miało to miejsce w Wielki Piątek 695 r. (VII wiek). Wówczas to Hubert wraz z drużyną wyruszył na polowanie w Góry Ardeńskie. W pewnym momencie ukazał im się ogromny biały jeleń (dziesiątak – jak twierdzili świadkowie). Hubert ruszył za jeleniem w pościg i wtedy zwierz zatrzymał się nagle, psy nie chciały go atakować, koń stanął w miejscu, a Hubert dostrzegł świetlisty krzyż żarzący się pośrodku jeleniego wieńca. I wtedy jeleń przemówił do Huberta ludzkim głosem…

W dniu święta naszego Patrona św. Huberta życzymy zarówno myśliwym jak i ich rodzinom, ale także sympatykom, aby rozwijali łowiecką pasję, a podejmowany trud i praca na rzecz ojczystej przyrody przynosiły satysfakcję.

Niech św. Hubert otacza Was wszelką łaską i opieką, a Bór niech Wam zawsze darzy.

Taka jest nasza wielowiekowa tradycja.

Wycena rogaczy w Białej Podlaskiej przesunięta na inny termin

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej poinformował, że wycena rogaczy odbędzie się „dopiero jak będzie to możliwe”, oczywiście – z powodu pandemii koronawirusa. Natomiast do 15 listopada 2020 r. należy przesłać aktualne arkusze z wykazem myśliwych, którzy pozyskali rogacze w bieżącym sezonie.

Oto pełna treść pisma.