ZIPOD do zainstalowania na tefonie

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Siedlcach aplikacja ZIPOD wkrótce zastąpi dotychczasowe dokumenty towarzyszące odstrzelonemu/padłemu dzikowi między innymi dokument dochodzenia epizootycznego (DDE).

W związku powyższym jest prośba o zainstalowanie aplikacji ZIPOD na urządzeniach mobilnych u myśliwych wychodzących w łowisko.

Broszura w formacie PDF – do pobrania

24 lipca br. – VI Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej

Jak informuje Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku tegoroczna – szósta już edycja – Kujawsko-Dobrzyńskich Dni Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej odbędzie się 24 lipca (sobota) 2021 r. w Ciechocinku.

W tej dorocznej imprezie nasze Koło planuje wziąć udział (po raz kolejny) i wystawić poczet sztandarowy. Ustawianie pocztów przed Kolegiatą w Ciechocinku rozpocznie się o godzinie 9:30, następnie wszyscy będą uczestniczyć w koncelebrowanej Hubertowskiej Mszy Świętej, a po jej zakończeniu poczty sztandarowe przemaszerują ulicami Ciechocinka do muszli koncertowej w Parku Zdrojowym, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie. Przewidywany jest bardzo bogaty program artystyczny, który wypełni czas uczestnikom do godzin wieczornych. Na imprezie będą mieć swoje stoiska m.in. firmy z branży przetwórstwa dziczyzny, odbędą się pokazy kulinarne itp.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają.

Nasza drużyna na II miejscu w strzelaniach myśliwskich

Podczas zawodów okręgowych PZŁ w strzelaniach myśliwskich (12 czerwca 2021 r.) drużyna naszego koła w składzie: Peter Frost, Mirosław Kubiak i Janusz Maria Sasorski wywalczyła drugie miejsce w klasie otwartej.

W klasie seniorów drugie miejsce zajął Mirosław Kubiak.

Natomiast w klasie juniorów, także na drugim miejscu, uplasował się Janusz Maria Sasorski, który zakwalifikował się do drużyny okręgu warszawskiego na mistrzostwa Polski.

Gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo, wspaniałą postawę i świetny wynik osiągnięty na strzelnicy w Suchodole.

Ocena i wycena jeleni byków oraz danieli okręgu lubelskiego

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie zawiadamia, iż ocena i wycena jeleni byków i danieli za sezon 2020/2021 odbędzie się w domku myśliwskim WKŁ nr 116 „Knieja w miejscowości Oblasy 269. Trofea naszego Koła powinny być dostarczone w dniu 25 czerwca br. na godzinę 11.00.

W związku z trwaniem stanu epidemii zaleca się przybycie maksymalnie trzech przedstawicieli z każdego koła łowieckiego. Ocena odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Szkolenie z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału

Firma „Hunter – Szkolenia” zaprasza myśliwych na tzw. szkolenie weterynaryjne z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału. Ze względu na zagrożenie Covid-19 szkolenie odbędzie się na platformie „MS Teams” tj. drogą zdalną – prawdopodobnie na początku lipca br ( w zależności od liczby chętnych). Szkolenie przeprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Szczegóły w załączonym „programie szkolenia – kliknij”. Koszt wynosi 150 zł od osoby.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać „formularz zgłoszeniowy – kliknij” na adres mailowy firmy „Hunter- Szkolenia”. Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby indywidualne jak również koła łowieckie.

Aktualizacja – wykaz wyznaczonych punktów skupu dziczyzny

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny § 3 , Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim Punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego Punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Zaktualizowane na sezon 2021/22 punkty skupu wyznaczone przez Zarząd:

   • Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377
   • Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67
   • Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113
   • Obwód łowiecki nr 145 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898
   • Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe tel. 726 156 612

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.

Ocena w Białej Podlaskiej 15 czerwca br.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej informuje, że ocena prawidłowości odstrzałów jeleni-byków odbędzie się w dniach 14-17 czerwca br. na strzelnicy w Hrudzie. Trofea naszego Koła będą oceniane we wtorek 15 czerwca br. w godzinach 13:30 – 15:30. Organizatorzy proszą o dostarczenie w dniu oceny aktualnego wykazu – arkusza myśliwych, którzy pozyskali jelenie w ubiegłym sezonie. Trofea z całego koła powinna dostarczyć jedna upoważniona osoba, a najlepiej Łowczy Koła.