Dzień prac gospodarczych w Garbowie – relacja

W dniu 4 sierpnia br. odbył się dzień prac gospodarczych na naszej bazie łowieckiej w Starościnie.  Rozpoczęliśmy dokładnie o 8.00 w silnej grupie 25 osób: 2 kolegów z obwodu łowieckiego 177 Skępe , 5 kolegów z obwodu łowieckiego 4 Janów Podlaski , 8 kolegów z Warszawy i 10 kolegów miejscowej Braci łowieckiej. Koordynatorem prac był Gospodarz obwodu Stanisław Osek.

Zgodnie z planem prace gospodarcze zaczęły się jednocześnie na wielu frontach.  Pierwszym z nich było przygotowanie magazynku na karmę. Poniżej stan przed i po zakończeniu prac w tym pomieszczeniu.

Kolejna grupa kolegów zajmowała się wytyczeniem linii ogrodzenia od strony północnej i posadowienie słupków ogrodzeniowych.

Następnie ta sama grupa przerzuciła się na stronę południową z takim samym zakresem prac. Panująca temperatura 34 stopni nie pomagała w ciężkiej pracy na otwartym terenie.

Kolejnym nie lada wyzwaniem w ten upalny dzień było oczyszczenie stodoły i rozebranie przyległego magazynku. Przez kilka godziny w trybie ciągłym zmieniały się trzy grupy kolegów którzy oczyszczali to pomieszczenie. Rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania – obiekt jest przygotowany na ekipę , która już w poniedziałek ma przyjechać uzupełnić odeskowanie i montaż nowych wierzei.

Przy tej okazji oprócz ogromnej sterty słomy i drewna odpadowego zebrała się pokaźna ilość złomu.

Oprócz tych prac miejscowy kolega kandydat do naszego Koła przez cały czas dokonywał przecinki i kształtowania drzewostanu wokół całej naszej bazy łowieckiej. Jest on profesjonalistą w tym zakresie i co najważniejsze wie jak to się robi zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeszcze przed zakończeniem tego bardzo pracowitego dnia i przed rozpaleniem integracyjnego grilla , kostka przed domkiem została wyczyszczona.

Dzień prac gospodarczych zakończyliśmy wykonując cały zakres prac zaplanowanych przez Gospodarza obwodu łowieckiego. Zarząd przekazał podziękowania za wspaniałą atmosferę , wzorowe przygotowanie zakresu prac , niezbędne narzędzia i sprzęt oraz koordynację prac. Również podziękowania były skierowane do wszystkich uczestników , a w szczególności tych przyjezdnych , którzy swoją obecnością i pracą zaznaczyli , jak wysoko cenią lokalną garbowską Brać łowiecką.

Na zakończenie Garbowiacy  na czele z Gospodarzem bazy łowieckiej Marcinem Karolem Hołówkowskim zorganizowali wspaniały poczęstunek po tak pracowitym dniu. Jednakże niestety każdy z nas osiągnął  taki stan zmęczenia , że nie udało się zrobić choć jednej fotki z tego tak miłego i sympatycznego podsumowania tego dnia.

Uwaga !!! zmiana terminu dnia prac gospodarczych w Garbowie na dzień 4 sierpnia br.

Ze względów organizacyjnych i ograniczoną dostępność naszych członków w pierwszym proponowanym terminie  , informujemy że  przekładamy na dzień 4 sierpnia br. ( sobota ) dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 145 Garbów. W tym dniu będą wykonywane prace remontowo-porządkowe  na kwaterze myśliwskiej jak i na terenie bazy łowieckiej – porządkowanie stodoły i magazynku na karmę oraz prace przy ogrodzeniu działki .

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem jest to doskonała okazja do spędzenia czasu wspólnie z naszą garbowską Bracią łowiecką. Zbiórka 4 sierpnia br. ( sobota ) na bazie łowieckiej o godz. 8.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz obwodu łowieckiego oraz Gospodarz Bazy łowieckiej. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla , a po nim będzie jeszcze czas na wieczorną zasiadkę.

Uzupełnienie

Nasi terenowi koledzy nie próżnują i wcześniej spotkali się na naszej bazie łowieckiej w Starościnie i wykonali część z zaplanowanych prac gospodarczych  tj: przygotowali nowe miejsce pod chłodnie na tusze zwierzyny , przeprowadzili kabel zasilający i przłącz oraz wykonano szereg prac porządkowych w domku myśliwskim. Relacja foto poniżej.

Kolejna akcja przystrzelania broni – strzelnica w Suchodole

Zarząd Koła zaprasza na kolejne już w tym sezonie  przystrzelenie broni które odbędzie się w dniu 11 sierpnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 11.00 jest zarezerwowana dla naszego Koła strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy.

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. Równocześnie w gronie obecnych członków naszego Koła rozegramy Zawody Strzeleckie – oś myśliwska , dzik i krąg. Zarząd Koła ufunduje okolicznościowe nagrody.

Przypominamy, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Aktualizacja stanu indywidualnego konta każdego członka

Uprzejmie informujemy że w zakładce „Zarząd i członkowie” w pozycji „Członkowie – bilans konta” został zamieszczony aktualny na dzień 30 czerwca 2018 roku stan  indywidualnego konta każdego naszego członka. Prosimy o zapoznanie się z nim i ewentualną jego weryfikację u Skarbnika kolegi Jarosława Cibora.

Znowelizowane wytyczne w zakresie bioasekuracji w trakcie polowań oraz patroszenia dzików

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje znowelizowane wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF , do stosowania zarówno na obszarach objętych ograniczeniami oraz poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF

pismo z dnia 18 lipca 2018 Głównego Lekarza Weterynarii

Znowelizowane wytyczne w zakresie bioasekuracji w trakcie polowań oraz patroszenia dzików

ulotka bioasekuracja

Dzień prac gospodarczych na bazie łowieckiej w Garbowie 28 lipca br.

Zgodnie z ustaleniami z miejscową Bracią łowiecką informujemy  że w dniu 28 lipca br. ( sobota ) organizowany jest dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 145 Garbów. W tym dniu będą wykonywane prace remontowo-porządkowe  na kwaterze myśliwskiej jak i na terenie bazy łowieckiej – porządkowanie stodoły i magazynku na karmę oraz prace przy ogrodzeniu działki .

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem jest to doskonała okazja do spędzenia czasu wspólnie z naszą garbowską Bracią łowiecką. Zbiórka 28 lipca br. ( sobota ) na bazie łowieckiej o godz. 8.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz obwodu łowieckiego oraz Gospodarz Bazy łowieckiej. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla , a po nim będzie jeszcze czas na wieczorną zasiadkę.

Mundur to pasja , obowiązek i duma dla myśliwego …

Zarząd  przypomina , iż realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła w sprawie nabycia przez członka Koła munduru myśliwskiego przeprowadził konkurs ofert i wybrał firmę Branta Sp. z o.o. we Włocławku. Aktualnie cena munduru  ( marynarka i spodnie z gabardyny, guziki z poroża, sznur galowy, krawat z logo PZŁ i dystynkcje)  została ustalona  na rok 2018 dla KŁ Żerań w wysokości  620 zł plus koszt przesyłki.

W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę firmy pod adresem: http://www.mundurymysliwskie.pl/

Następnie zapoznać się z instrukcją dokonania pomiaru: http://www.mundurymysliwskie.pl/pomiar.html

Wypełnić formularz zamówienia i wysłać:
http://www.mundurymysliwskie.pl/zamowienie.html

Należy w zamówieniu zaznaczyć, że jest się członkiem Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie

Zarząd przypomina, że nabycie munduru myśliwskiego i złożenie dowodu zakupu uprawnia do ulgowej składki w wysokości 350 zł na rzecz Koła. Członkowie organów Koła oraz członkowie pocztów sztandarowych w poszczególnych obwodach, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła, nabywają mundury na koszt Koła.

Prawo do ulgowej składki przysługuje również w przypadku złożenia zamówienia u innego producenta munduru myśliwskiego , zgodnego ze standardem PZŁ.

Baza łowiecka w Garbowie

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować , że po niełatwych ale uczciwych negocjacjach z właścicielami Państwem Skowronków została podpisana umowa użyczenia naszemu Kołu na dotychczasowych warunkach domu mieszkalnego i przyległego terenu w miejscowości Kolonia Starościn ( dotychczasowe miejsce naszej bazy łowieckiej ) na okres 5 lat z prawem pierwokupu.

Nowy Gospodarz bazy Karol Hołówkowski wraz z nowym Gospodarzem obwodu łowieckiego Stanisławem Oskiem przedstawią wkrótce plan zagospodarowania terenu oraz przyległych obiektów i niezbędnych inwestycji , w zakresie przewidzianym i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

Zaproszenie na Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej na stoisko KŁ „Żerań”

Serdecznie zapraszamy na Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej w dniu 24 czerwca br ( niedziela ) które odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.                                     Jest to wyśmienita okazja do spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym, odwiedzając nasze stoisko ze wspaniałymi kulinarnymi specjałami, przygotowanymi przez naszą terenową garbowską Brać łowiecką.

Relacja fotograficzna

Głaz ku pamięci śp. Andrzeja

Wspierając inicjatywę naszej zaspiańskiej Braci łowieckiej  Zarząd Koła postanowił , że w miejscu w którym nasz zmarły kolega śp. Andrzej Zawiślak udał się na ostatni jego w życiu podchód , zakończył go i  odszedł do Krainy Wiecznych Łowów , umieścić pamiątkowy kamień narzutowy z napisem ku jego pamięci ( okolice byłej ambony nad rowem ).

Każdy z członków naszego Koła który chce wesprzeć finansowo tą inicjatywę może wpłacić na ten cel dowolną „cegiełkę” na konto Koła z dopiskiem „darowizna kamień” – brakującą kwotę pomiędzy zebranymi datkami a kosztem przygotowania tego kamienia i napisu pokryje Koło.