Zbieramy podpisy pod projektem Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

kolejna aktualizacja:

w związku z dynamicznie przebiegającą akcją zbierania podpisów pod projektem naszej inicjatywy ustawodawczej, która ma umożliwić uczestnictwo dzieci do 18 lat w polowaniach, i wynikającym stąd zamiarem znacznego przekroczenia ustawowego minimum 100 tys. zebranych podpisów, Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej przedłuża termin składania formularzy do 20 października. W związku z tym apelujemy do każdej diany i każdego myśliwego o zebranie co najmniej 9 podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i przesłanie ich do Zarządów Okręgowych lub Zarządu Głównego PZŁ.Za zaangażowanie z góry serdecznie dziękujemy

Projekt Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

Postanowienie Marszałka Sejmu 

Odezwa Prezesa NRŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

Formularz do podpisu

Kto jeszcze tego nie dokonał , proponujemy aby każdy z tych członków wydrukował poniższy formularz , wypełnił go zbierając podpisy z grona swojej rodziny i znajomych popierającej projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej oraz pilnie dostarczył go do osoby która koordynuje te działania z ramienia Zarządu czyli do Janusza Sasorskiego ( do uzgodnienia gdzie – do skrzynki u Łowczego lub do miejsca pracy Janusza )  … proszę o bezpośredni kontakt z nim ( nr telefonu 602 656 812 ) ws. przekazywania zebranych podpisów !!!

VII Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej – relacja

W sobotę 7 września odbyła się już VII edycja Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej w skansenie muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Byliśmy tam … jako jedyne Koło Łowieckie z siedzibą z poza okręgu lubelskiego mieliśmy swoje stanowisko , szeroką reprezentację oraz oczywiście poczet sztandarowy. Nasz udział został zauważony i był pozytywnie omawiany w trakcie licznych spotkań z przedstawicielami władz lokalnych oraz przedstawicielami kół sąsiadujących z naszym obwodem 145 w Garbowie.

W tym roku organizacja Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej miała zmienioną formułę tzn. scena na której odbywała się się oficjalna wraz z częścią artystyczna była zintegrowana ze stoiskami kół łowieckich i miejscem biesiady przygotowanym dla zwiedzających. Ta bliskość powodowała naturalną integrację naszego środowiska łowieckiego ze społecznością która przybyła na tą imprezę. Było to trafne rozwiązanie , które sprzyjało nawiązywanie kontaktów i rozmowom w miłej i życzliwej atmosferze.

Nasze stoisko było bardzo gościnne – serwowaliśmy smakołyki z dziczyzny , smalec z ogórkami ale największym powodzeniem cieszyło się ciasto upieczone przez małżonkę naszego Gospodarza Stanisława Oska.  Ogromne podziękowania za organizację naszego uczestnictwa w VII Lubelski Dniach Kultury Łowieckiej są kierowane pod adresem naszej garbowskiej Braci łowieckiej za jej zaangażowanie w przygotowaniach i bardzo szeroki pod względem ilości naszych członków udział w imprezie , a w szczególności do Gospodarza obwodu łowieckiego nr 145 i jego najbliższej rodziny.

Natomiast w niedzielę 8 września uczestniczyliśmy w Nadzwyczajnym Okręgowym Zjedzie PZŁ w Lublinie – Prezes Koła Łowieckiego „Żerań” jako zaproszony gość oraz nasz Delegat Marian Mazurkiewicz.

Zachęcamy do szerszego uczestnictwa wszystkich naszych członków w tego typu imprezach lokalnych o których informujemy na naszej stronie internetowej  , bowiem nasz udział i zaangażowanie w tego typu inicjatywach zapewne będzie miało realne przełożenie  w ocenie kół łowieckich przy przedłużaniu Umów dzierżawnych naszych obwodów łowieckich.

Coroczne przystrzelanie broni 3 sierpnia br. Strzelnica w Suchodole … relacja

Jak co roku Zarząd Koła zorganizował coroczne przystrzelenie broni które odbyło się w dniu 3 sierpnia br. na strzelnicy w Suchodole k/Tarczyna.

Pogoda dopisała jak również rekordowa frekwencja nie mówiąc o wspaniałej atmosferze która towarzyszyła nam podczas tej akcji.

Cieszy nas fakt , że coraz więcej naszych Kolegów bierze udział w strzelaniach myśliwskich podnosząc swoje umiejętności strzeleckie i ugruntowuje bezpieczne zasady obchodzenia się z bronią.

Zbieramy podpisy pod projektem Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

z ostatniej chwili :

w związku z dynamicznie przebiegającą akcją zbierania podpisów pod projektem naszej inicjatywy ustawodawczej, która ma umożliwić uczestnictwo dzieci do 18 lat w polowaniach, i wynikającym stąd zamiarem znacznego przekroczenia ustawowego minimum 100 tys. zebranych podpisów, Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej przedłuża termin składania formularzy do 15 września.W związku z tym apelujemy do każdej diany i każdego myśliwego o zebranie co najmniej 9 podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i przesłanie ich do Zarządów Okręgowych lub Zarządu Głównego PZŁ.Za zaangażowanie z góry serdecznie dziękujemy

DarzBór
Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej

 

Projekt Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

Postanowienie Marszałka Sejmu 

Odezwa Prezesa NRŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

Formularz do podpisu

Zbieramy podpisy pod projektem Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

PILNE !!!  PILNE !!!  PILNE !!!

W celu przyspieszenia akcji zbierania podpisów proponujemy aby każdy z naszych członków wydrukował poniższy formularz , wypełnił go zbierając podpisy z grona swojej rodziny i znajomych popierającej projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej oraz pilnie dostarczył go do osoby która koordynuje te działania z ramienia Zarządu czyli do Janusza Sasorskiego ( do uzgodnienia gdzie – do skrzynki u Łowczego lub do miejsca pracy Janusza )  … proszę o bezpośredni kontakt z nim ( nr telefonu 602 656 812 ) ws. przekazywania zebranych podpisów !!!

W terminie jak najszybszym musimy przekazać informację o ilości zebranych podpisów przez nasze Koło do właściwych Zarządów Okręgowych zatem prosimy o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej

Projekt Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

Postanowienie Marszałka Sejmu 

Odezwa Prezesa NRŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

Formularz do podpisu

Rolnictwo, Leśnictwo i Łowiectwo to sztuki umiejętnego gospodarowania darami przyrody dla potrzeb człowieka, bez naruszania źródeł ich pochodzenia

Oczywiście będziemy tam , nasza reprezentacja z pocztem sztandarowym … serdecznie zapraszamy naszą Brać łowiecką do uczestnictwa

szczegóły imprezy poniżej

informator IV Kujawsko-Dobrzyńskie Dni Kultury Rolniczej , Leśnej i Łowieckiej Ciechocinek 2019

Zbieramy podpisy pod projektem Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

PILNE !!! Sprawę zbierania podpisów koordynuje z ramienia Zarządu Janusz Sasorski … proszę o bezpośredni kontakt z nim ws. przekazywania zebranych podpisów !!!!

Polski Związek Łowiecki chce przywrócenia prawa, które pozwalało polskim myśliwym wychodzić na polowania razem z dziećmi. W tym celu PZŁ wystąpił do Marszałka Sejmu z projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (patrz załącznik) wraz z 1000 podpisów obywateli go popierających został złożony przez Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej do Marszałka Sejmu. 2 sierpnia br. Marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia dotyczącego naszego projektu obywatelskiego (patrz załącznik). Oznacza to, że możemy rozpocząć zbieranie 100 000 podpisów popierających nasz projekt ustawy.

Jak składać podpisy

Każdy myśliwy lub sympatyk myślistwa, który popiera naszą inicjatywę ustawodawczą powinien wypełnić formularz (patrz załącznik) odręcznie, podać w nim swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL oraz własnoręcznie się podpisać. Formularze będą dostępne w Zarządach Okręgowych, kołach łowieckich i podczas wydarzeń o tematyce myśliwskiej na stoiskach Polskiego Związku Łowieckiego. Formularz można też pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i wysłać do najbliższego Zarządu Okręgowego z dopiskiem petycja.

Dlaczego warto nas wesprzeć

Znowelizowany w zeszłym roku zapis ustawy 42aa pkt 15. ustawy Prawo łowieckie łamie nasze konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców (art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Myśliwi chcieliby poprzez wspólne polowania nauczyć swoje dzieci kultury i tradycji nie tylko łowieckiej, ale ogólnie rzecz ujmując polskiej. Myślistwo towarzyszy nam od setek lat i jest spójne z naszą tożsamością narodową. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zatraciliśmy ją z różnych względów, ale chcielibyśmy ją odtworzyć właśnie przez czynną edukację dzieci i młodzieży.

Ponadto poprzez polowania, możemy uczyć nasze dzieci przyrody i wszystkiego co się z nią wiążę, czyli m.in. ochrony środowiska, nauki o gatunkach, prawidłowego zachowania w lesie, szacunku dla fauny i flory. Jesteśmy przekonani, że taka nauka, nazwijmy ją empiryczną, jest o wiele skuteczniejsza niż książkowa i jest cenną lekcją o otaczającym świecie.

Zachęcamy do przeczytania odezwy do myśliwych (patrz załącznik) Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca, w której wyjaśnia czemu zmiana ustawy jest konieczna. Czekamy na Wasze podpisy do końca sierpnia.

Projekt Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

Postanowienie Marszałka Sejmu 

Odezwa Prezesa NRŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

Formularz do podpisu