Wycena rogaczy w Białej Podlaskiej przesunięta na inny termin

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej poinformował, że wycena rogaczy odbędzie się „dopiero jak będzie to możliwe”, oczywiście – z powodu pandemii koronawirusa. Natomiast do 15 listopada 2020 r. należy przesłać aktualne arkusze z wykazem myśliwych, którzy pozyskali rogacze w bieżącym sezonie.

Oto pełna treść pisma.

Nowy druk – ważne dla stażystów

Naczelna Rada Łowiecka wprowadziła z dniem 7 października 2020 r. nowy druk załącznika do uchwały NRŁ nr 41/2007 w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania. Mówiąc inaczej – zasady nie zmieniły się, a jedynie zmienił się druk, który wypełniają chętni do odbycia stażu.

Oto nowy wzór załącznika do pobrania

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju – w tym limit osób przebywających na naszych Bazach łowieckich

Od 24 października br. obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego … będzie to między innymi:

    • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Oznacza to że w naszych kwaterach myśliwskich nie powinno przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób. Ponadto przebywających na naszych Bazach łowieckich nadal obowiązuje utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa czyli noszenia maseczki ochronnej.

Wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2021

Zgodnie z uchwałą nr 317/2020 Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ składka członkowska PZŁ na rok 2021 wynosi:

normalna 360 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 403 zł

ulgowa 180 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 223 zł – składka ulgowa w wysokości 50 % składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,

ulgowa seniorska 90 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 133 zł – składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem koła łowieckiego wskazanego przez myśliwego zgodnie z  §24 ust. 3 Statutu PZŁ , należącego do więcej niż jednego koła. Wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane przez ZO PZŁ.

Przypominamy, że polowanie może być wykonywane przez członków PZŁ posiadających ważną legitymację członkowską tj. z adnotacją o dokonaniu opłaty składki członkowskiej na 2021 rok. Ponieważ w składce zawarte jest ubezpieczenie, brak tej opłaty oznacza , że myśliwy nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Praca biura Zarządu Okręgowego w Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo zdrowotne, siedziba tutejszego zarządu okręgowego przy ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa od dnia 19 października br. będzie zamknięta dla interesantów.

Załatwianie spraw wymagających fizycznej obecności w biurze, będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (0-22) 825-30-03.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zo.warszawa@pzlow.pl.

Życzymy dużo zdrowia.
Sekretariat
Zarząd Okręgowy w Warszawie

Tak !!! Dla rodziny w łowisku – inicjatywa PZŁ.

Polski Związek Łowiecki występuje z inicjatywą ustawodawczą pozwalającą naszym dzieciom uczestniczyć w polowaniach w charakterze obserwatora. Polska jest jedynym krajem w Europie, który zabrania dzieciom wychodzenia z rodzicami w łowisko!

Trwa proces legislacyjny – w najbliższych tygodniach trafi kolejny raz pod obrady Sejmu RP. Pokażmy Parlamentarzystom, że zależy nam na tej ustawie i podpiszmy petycję, jako myśliwi-rodzice:

LINK DO PETYCJI