Komunikat nr 1 – 2015/16

Komunikat nr 1-2015/16 z dnia 25 marca 2015r

  1.  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zawiadamia , że na podstawie § 55 statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze na dzień 25 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Gastronomicznym Locaris  przy ul. Annopol 4b  w Warszawie – porządek obrad w załączeniu.
  2. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na wysoką frekwencję podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia , bowiem Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła. W innym przypadku Walne Zgromadzenie zostanie zamknięte z braku kworum i będzie konieczne wyznaczenie nowego terminu Walnego Zgromadzenia , co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.
czytaj dalej…
(link) Komunikaty – pełny dokument

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów …

Z przykrością informujemy że w dniu dzisiejszym odszedł do Krainy Wiecznych Łowów jeden z terenowych członków naszego Koła z Janowa Podlaskiego , Kolega Marian Kosiński. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 14.00 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim. Łączymy się w żalu z najbliższą rodziną i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Żegnamy Cię Marianie. Spij spokojnie , niech wieczna knieja Ci szumi …

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków w ZO PZŁ w Koszalinie

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie 2014/15 odbędzie się 24 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Białogard ul. Koszalińska 3 o godzinie 16.00. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane

Zbliżający się koniec roku obrachunkowego

W związku ze zbliżającym się końcem sezonu łowieckiego 2014/15 który pokrywa się z końcem roku obrachunkowego na dzień 31 marca br. , uprzejmie prosimy członków Koła ( zwłaszcza terenowych ) o terminowe dostarczenie do Łowczego lub Skarbnika dokumentów , które powinny być zaksięgowane ze względu na swoją właściwość jeszcze w tym okresie ( w szczególności protokoły wykonanych prac społecznych ).

Nowa zakładka – medale , odznaczenia i nagrody

Z przyjemnością informujemy że została uruchomiona nowa zakładka na naszej stronie , w której chcemy przedstawić wszystkich naszych członków Koła uhonorowanych medalami i odznaczeniami łowieckimi , jak również zaprezentować zdobyte nagrody i wyróżnienia w szczególności nasze osiągnięcia w zawodach strzeleckich. Sukcesy i osiągnięcia naszych członków są niepodważalną wartością naszego Koła.

Aktualizacja informacji zawartych w tej zakładce będzie wprowadzana na bieżąco w miarę otrzymywanych informacji od naszej Braci Łowieckiej weryfikującej i uzupełniającej zamieszczane dane , o co niniejszym się zwracamy.  W tej kwestii prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretarzem Koła.

Inwentaryzacja zwierząt łownych w łowisku Ławiczek obwód łowiecki nr 177

W związku ze zbliżającym się okresem planowania gospodarki łowieckiej na rok gospodarczy 2015/16 , Zarząd Okręgowy PZŁ w porozumieniu z PGL Lasy Państwowe zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji zwierząt łownych. Inwentaryzacja w łowisku Ławiczek obwód łowiecki nr 177 odbędzie się w dniu 21 lutego br. Zachęcamy naszych członków do uczestnictwa w tej akcji , bowiem jest to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu na łonie natury oraz do odpracowania obligatoryjnych godzin prac społecznych – zbiórka na bazie myśliwskiej o godz. 8.00

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Białej Podlaskiej

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie 2014/15 odbędzie się 11 marca br. w siedzibie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej ul. Szarych Szeregów 1 w godzinach 9.00 – 15.00. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie 2014/15 odbędzie się 7 marca ( sobota ) br. w sali szkoleniowej hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich w godzinach 12.00 – 12.30. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ we Włocławku.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu włocławskim w sezonie 2014/15 odbędzie się 7 marca ( sobota ) br. w Biurze Zarządu Okręgowego PZŁ we Włocławku przy ulicy Związków Zawodowych 18A o godzinie 9.10. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.