Nowe legitymacje PZŁ – ostateczne przypomnienie

Po raz kolejny przypominamy o konieczności wymiany legitymacji PZŁ.  Komunikat w formie papierowej w tej sprawie został rozesłany z odpowiednim wyprzedzeniem dwukrotnie do wszystkich członków naszego Koła jak również zamieszczaliśmy  przypomnienia o tym na naszej stronie internetowej.

Obecne legitymacje w formie książeczkowej tracą ważność z końcem 2018 roku. Prosimy te osoby które nie odebrały jeszcze nowych legitymacji PZŁ o pilny kontakt z właściwym ZO PZŁ w celu sprawdzenia , czy nowe legitymacje są już do odbioru a w przypadku ich braku , w trybie pilnym należy złożyć wymagane dokumenty tj. ankietę i zdjęcie.

W załączeniu przesyłamy aktualną ankietę aktualizującą dane osobowe myśliwego w celu wyrobienia nowej legitymacji PZŁ.  Czas przygotowania legitymacji to okres jednego miesiąca.

ankieta osobowa do wyrobienia nowej legitymacji PZŁ

Dodaj komentarz