Porządki terenu bazy łowieckiej w Janowie Podlaskim

W minioną sobotę nowy Gospodarz Bazy łowieckiej w Janowie Podlaskim Paweł Oleksiuk zorganizował dzień czynu społecznego. Celem było uporządkowanie terenu wokół domku myśliwskiego , w którym trwa inwestycja jego rozbudowy i ocieplenia.

Na uwagę zasługuje prawie stu procentowa obecność naszej terenowej Braci łowieckiej. Szkoda tylko że o tej pięknej akcji dowiedzieliśmy się przypadkiem będąc na miejscu , bowiem wcześniejsze powiadomienie o tej cennej inicjatywnie zgromadziłoby na pewno szersze grono naszych członków.

Po kilku godzinach pracy teren naszej bazy zmienił się nie do poznania – z placu budowy na teren ,  gdzie widzi się że ma on właściwego Gospodarza. Kierujemy zatem słowa podziękowania pod adresem Pawła jak i wszystkich uczestników akcji robienia porządków na naszej bazie i liczymy na większa koordynację  z zarządem podobnych działań w przyszłości , aby udzielić odpowiedniego wsparcia tej cennej inicjatywie.

Pisząc relacje z tego pracowitego dnia z nieukrywaną satysfakcją chcemy podzielić się widokiem naszego stawu na Kotlince , który pomimo tak krótkiego czasu pięknieje z miesiąca na miesiąc. Po raz kolejny został on zarybiony – ostatnio zostały wpuszczone jesiotry i węgorze.

Nasze bażanty z woliery w Janowie Podlaskim

Już czas aby bażanty z naszej woliery w Janowie Podlaskim w ilości ok. 190 sztuk zostały wypuszczone do łowiska.

W ostatnią sobotę Tomasz Bernaszuk który jest odpowiada za hodowlę i rozwój zwierzyny drobnej w obwodzie łowieckim nr 4 , rozpoczął akcję odłowu bażantów z woliery i wywozu ich w przygotowane miejsca w łowisku.

Jak widać nie jest to łatwe zajęcie i wymaga ostrożności i sprytu. Ptaki zaczynają być lotne i ze szczególną uwagą należy dokonywać odłowu aby ograniczać im stres i nie na narażać ich na kontuzje.

Bażanty w grupach po ok 20-30 sztuk są wypuszczane w kilku wytypowanych przez Tomka miejscach , zapewniających im odpowiedni biotop. W miejscach tych jest również instalowany specjalna budka z podsypem dla nich.

Wyznaczone Punkty skupów dziczyzny w naszych obwodach łowieckich – aktualizacja

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny § 3 , Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Punkty Skupu wyznaczone przez Zarząd:

Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377

Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67

Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113 lub GOBARTO S.A. Punkt skupu dziczyzny Białogard ul. Moniuszki 23 tel. 888 022 205

Obwód łowiecki nr 145 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898 lub Firma Produkcyjno-Handlowa KANWIL Sp. z o.o. – Punkt skupu Lubartów ul. Leśna 26

Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe tel. 726 156 612

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.

Warto przypomnieć raz jeszcze – bioasekuracja – co i jak?

Ponownie przypominamy członkom naszego Koła o obowiązku i  konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w trakcie polowania , patroszenia i przewożenia tusz odstrzelonych dzików oraz pobierania próbek do badań w kierunku ASF

Bioasekuracja zapobieganie rozprzestrzenianiu ASF 2019

Bioasekuracja prezentacja PZŁ

Wytyczne w po filmie instrukażowym odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF , jest do obowiązkowego stosowania zarówno na obszarach objętych ograniczeniami oraz poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF.

Link do filmu

 https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-bioasekuracja

Ostatni dzwonek … ostateczne przypomnienie o konieczności wymiany legitymacji PZŁ

Ponownie informujemy że decyzją Zarządu Głównego PZŁ dotychczasowe legitymacje PZŁ w formie książeczkowej mają przedłużoną ważność tylko do dnia 31 grudnia 2019 roku. Termin ten jest już nieprzekraczalny.

Tym którzy jeszcze nie złożyli aplikacji o nową legitymację PZŁ powinni zgłosić się pilne do swojego Zarządu Okręgowego PZŁ w celu dokonania formalności z tym związanych.

TOP TRAP 50 Gminne Towarzystwo Strzeleckie – udział Żerania w zawodach na strzelnicy w Osówce

Garbowska Brać łowiecka zaproponowała na ostatnim Walnym Zgromadzeniu , że ich życzeniem jest podnoszenie swoich umiejętności strzeleckich i budowy własnej terenowej drużyny strzeleckiej. Jak mówili tak i zrobili.

Zawody TOP TRAP 50 rozgrywane w trzech rundach na strzelnicy w Osówce były doskonałą okazją do realizacji tego celu. Warto zaznaczyć , że „Garbowiacy” pod kierownictwem Gospodarza Stanisława Oska  solidnie przygotowali się do tego tematu , organizując przystrzelanie broni i treningi strzeleckie. Również należy podkreślić , iż wiecznie młody duchem ale już senior Wiesiek Auterhoff nie szczędził swojego czasu i dzielił się swoim doświadczaniem , aby jak najlepiej przygotować chłopaków do tych zawodów.

Trap 50 Rezultaty I Runda 7.07.2019

Trap 50 Rezultaty II Runda 11.08.2019

Trap 50 Rezultaty III Runda+ Finał 29.09.2019

zatem kierujemy pod ich adresem wyrazy szczerego uznania za inicjatywę , szybką realizację pomysłu i gratulujemy osiągniętych wyników przez wszystkich naszych członków biorących udział w zawodach. Ważne że nasz udział w lokalnych zawodach strzeleckich był zauważony , pozytywnie odebrany przez lokalne środowisko co powinno zaprocentować w pozytywnej ocenie naszego Koła przy podpisywaniu Umów dzierżawnych na kolejne lata.

poniżej zamieszczamy komentarze uczestników:

Wiesiek Auterhoff
to jest trudny temat, bo ja w czasie takiej imprezy interesuje się tylko sobą ! Ale podziwiam zapał i wyniki młodych z Garbowa, oraz talent i duże możliwości młodego Sasorskiego. Zadziwił mnie także Janusz Mięsak, który podjął rękawicę wiedząc z góry, że jest na straconej pozycji. Strzelał następnego dnia po przylocie i z pożyczonej broni. Strzelanie trap na tej strzelnicy na dwóch polach jest szczególnie trudne bo strzelnica jest ustawiona na wschód, czyli rzutki lecą w słońce, brak fonopula powoduje w praktyce strzelanie z timerem / rzutki podawane są z różnym opóźnieniem /, niespotykane zmienne tło oraz zastosowanie do podawania maszyny pływającej dopełniają całość trudności.  Natomiast zapał organizatorów w tym naszych miejscowych członków imponujący i godny pochwały,

Janusz Sasorski Junior
Zawody Trap 50 odbywające się w Garbowie są bardzo wymagającymi zawodami. Są zupełnie czym innym niż Trap na strzelnicach myśliwskich. Rzutki wylatujące z maszyn są dużo szybsze i lecą zdecydowanie dalej. Dodatkowo słońce świecące w twarz oraz jasne tło kulochwytu zlewające się z rzutkami zdecydowanie utrudniało szybkie złapanie celu i precyzyjne oddanie strzału. Uważam ze warto również wspomnieć o ciekawej formie punktacji, gdyż nie liczy się samo trafienie ale również to czy rzutek został trafiony pierwszym czy drugim strzałem. Jestem pełen podziwu dla samej organizacji zawodów, była ona na wysokim poziomie. Również uważam że świetne wyniki członków naszego koła wynikały w dużej mierze z treningów strzeleckich organizowanych przez Kl. Stanisława Oska wraz z synem na tej właśnie strzelnicy. Wszystkich Kolegów serdecznie zachęcam do udziału w tego typu zawodach w przyszłości jest to świetny trening oraz fajna zabawa.

Ważny komunikat ws. pogrzebu prof.dr hab. Jana Szyszko

PILNE !!! PILNE !!! PILNE !!!

Ostateczne informacje – Komunikat nr 43/2019 – Grzegorz Wiśniewski – Łowczy Okręgowy PZŁ

PZŁ Włocławek Komunikat nr 43/2019

Uzupełnienie – Komunikat nr 42/2019  – Grzegorz Wiśniewski – Łowczy Okręgowy PZŁ.

ZO PZŁ Włocławek Komunikat nr 42/2019

W ślad za przesłanym w dniu wczorajszym naszym komunikatem nr. 40/2019 w załączeniu przesyłam także Apel Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej prof. dr hab. Pawła Piątkiewicza z prośbą o uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych Śp. Prof. dr hab. Jana SZYSZKO – Grzegorz Wiśniewski – Łowczy Okręgowy PZŁ.

Apel Prezesa NRŁ PZŁ

W załączeniu przesyłamy bardzo pilny komunikat nr. 40/2019 dotyczący pogrzebu Śp. Prof. dr hab. Jana SZYSZKO wraz z gorącą prośbą o delegowanie na te uroczystości żałobne delegacji Koła Łowieckiego i Pocztu Sztandarowego (o ile Koło posiada swój Sztandar) – Grzegorz Wiśniewski – Łowczy Okręgowy PZŁ.

ZO PZŁ Włocławek Komunikat nr 40/2019

Piknik w Leśniczówce na Podolu – relacja

W dniu 14 września br. odbył się coroczny piknik rodzinny na terenie Leśniczówki na Podolu. Uczestnikami tej imprezy byli głownie  pracownicy Lasów Państwowych i ich rodziny , ale również byli zaproszeni goście i przedstawiciele szeroko rozumianych  władz lokalnych jak i rolników.

Impreza ta zgromadziła naprawdę sporą grupkę dzieci i młodzieży , która bardzo chętnie wzięła udział w ofladrowaniu naszej farmy Danieli , która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Leśniczówki. Przy tej okazji Leśniczy Sławek Błażejewski przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń wynikających z bytowania wilków w naszym kompleksie leśnym , o roli myśliwych w ochronie przed szkodami łowieckimi oraz przedstawił plany naszej hodowli Danieli prowadzonej w ramach programu reintrodukcji tego gatunku zwierzyny w kompleksie leśnym wokół Skępego.

Nasze Koło zasponsorowało pieczonego dzika  który , który cieszył się tak dużym powodzeniem , że dosłownie po kilkudziesięciu minutach została tylko kupka kości a dookoła słychać było , jak smakowitym i zdrowym darem lasu jest dziczyzna. Podczas serwowania dzika Prezes Koła skierował kilka słów do zgromadzonych na tym ekologicznym pikniku podkreślając następujące kwestie:

*   myśliwy wraz z rolnikiem i leśnikiem jest jednym z ogniw łańcucha , który otacza zasoby naturalne pochodzące z pól i lasów – naszego wspólnego dobra naturalnego które nie jest nam dane do końca na wieki  – i musimy o nie właściwie dbać i chronić

*  myśliwi odgrywają wiodącą rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa ASF który zagraża hodowcom trzody chlewnej zarówno na małą jak i dużą skalę w Polsce ocenianą na kilkanaście miliardów złotych pod względem wielkości eksportu wieprzowiny – i z sukcesem realizuje wszystkie zalecenia pomimo tego , że wiążę się to z drastyczną redukcją populacji dzika do poziomu 1 dzika na 1.000 ha czyli praktycznie zera

* myśliwi naszego Koła Łowieckiego zawsze byli , są i będą pozytywnie nastawieni na poprawną współpracę z  lokalną skępską społecznością i aktywnie współpracują przy realizacji wspólnych przedsięwzięć – przykładem jest farma Danieli która jako nasza inicjatywa realizowana jest pod patronatem ZO PZŁ we Włocławku i wspólnie z sąsiadującymi kołami łowieckim

*   zapromowaliśmy dziczyznę jako zdrową i ekologiczną żywność bez antybiotyków i chemii , żyjącą na wolności a nie w klatce czy zagrodzie , która powinna częściej gościć na naszych stołach zgodnie wielowiekową tradycją i polską kulturą łowiecką.

Nasza obecność na lokalnym pikniku zorganizowanym na naprawdę dużą skalę pod względem liczby uczestników i różnorodność atrakcji dla wszystkich zgromadzonych jest dowodem że dbamy o poprawne relacje zarówno z rolnikami , leśnikami i przedstawicielami lokalnych władz samorządowych. Mamy bowiem świadomość , że miedzy innymi o tego tez zależy jaką opinię nam oni wystawią przy podpisywaniu Umów dzierżawnych na kolejne lata. Nasze Koło reprezentowało trzech członków zarządu ( poza Leśniczym jako organizatorem ) , natomiast długo by szukać naszej lokalnej Braci łowieckiej , która nie zaszczyciła szerzej swoją obecnością na imprezie , która obyła się bądź co bądź na terenie naszego obwodu łowieckiego nr 177.

IV edycja Kujawsko Dobrzyńskiego Dnia Kultury Rolniczej , Leśnej i Łowieckiej w Ciechocinku – relacja

W dniu 14 września odbyła się już czwarta edycja obchodów Kujawsko Dobrzyńskich Dni Kultury trzech grup społecznych związanych ze sobą tj. rolników , leśników i myśliwych.

Obchody rozpoczęły się imponującym wejściem do Kolegiaty Świętych Apostołów ponad trzydziestu sztandarów , w tym naszego. Uroczystą Hubertowską Mszę celebrował ks. prałat. prof. dr hab. Wojciech Frątczak. W kazaniu do zebranych reprezentujących te trzy grupy społeczne  bardzo trafnie przekazywał obraz , jaką drogę przeszła każda z tych grup w ostatnich latach po pierwszych wolnych wyborach w Polsce , jaki ma aktualnie status i możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju. Tylko dla nas – dla myśliwych – nie miał dobrych informacji wynikających z tego , co się dzieje z polskim łowiectwem i jak jest ono postrzegane przez media. Z goryczą odniósł się do fali hejtu która wylewa się na myśliwych zapominając o jego roli w ograniczaniu szkód łowieckich i walce z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Użył nawet takiego porównania , że nawet w najbardziej mrocznych czasach powojennej historii naszego Państwa , służby bezpieczeństwa nie miały tak złej opinii jak aktualnie myśliwi , opinii która jest kreowana głównie przez celebrytów i niestety przyjmowana przez społeczeństwo.

Po Mszy tradycyjnie odbył się uroczysty przemarsz przez miasto do Parku Zdrojowego przy asyście Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych , gdzie odbyło się oficjalne rozpoczęcie obchodów i był realizowany program obejmujący wystąpienia zaproszonych gości ( w tym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ) jak i odbywała się część artystyczna promująca polską wielowiekową tradycję i kulturę łowiecką.

IV edycja Kujawsko Dobrzyńskiego Dnia Kultury Rolniczej , Leśnej i Łowieckiej w Ciechocinku była zorganizowana i poprowadzona przez Łowczego Okręgowego ZO PZŁ we Włocławku Grzegorza Wiśniewskiego.  Tradycyjnie już była ona na bardzo wysokim poziomie począwszy od ilości zaproszonych gości , uczestników reprezentujących rolników , leśników i myśliwych , przebiegu imprezy zarówno pod względem organizacyjnym jak i różnorodności atrakcji które ciszyły się ogromnym powodzeniem wśród kuracjuszy przebywających w tym kurorcie i mieszkańców Ciechocinka.

Nasza obecność na tym ekologicznym pikniku potwierdza , że dbamy o poprawne relacje zarówno z rolnikami , leśnikami i przedstawicielami władz samorządowych i łowieckich  bowiem mamy świadomość , że o tego zależy jak nasze Koło będzie postrzegane przez nich  przy  podpisywaniu Umów dzierżawnych na kolejne lata. Szkoda tylko że świadomość ta nie jest na tak wysokim poziomie wśród naszej Braci łowieckiej a w szczególności z obwodu nr 177 , która nie zaszczyciła szerzej swoją obecnością co widać choćby po naszym poczcie sztandarowym.