Dziki z obrożami telemetrycznymi na terenie obwodu łowieckiego nr 4

Informujemy , ze na terenie obwodu łowieckiego nr. 4 Janów Podlaski jest realizowany projekt ” Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watach dzików , identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF „.

W związku z powyższym w okresie od lutego do kwietnia br. zostaną założone obroże telemetryczne na odłowione dziki ( 10 szt ).

Mając na uwadze cel badań oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa prosi się w miarę możliwości o niedokonywanie odstrzału dzików wyposażonych w obroże telemetryczne , a w przypadku pozyskania dzika nieusuwanie obroży i poinformowanie o tym fakcie kol. Krzysztofa Gadkowskiego ( 502 543-966 ) niezależnie od godziny wykonania odstrzału.

poniżej link do przesłanej korespondencji

pismo GIGACO do KŁ Żerań