Zbliża się termin opłaty składki członkowskiej PZŁ na rok 2022

Przypominamy że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dnia 15 grudnia br. każdy członek Koła jest obowiązany wpłacić na konto Koła równowartość składki rocznej na PZŁ wraz z ubezpieczeniem lub posiadać nadwyżkę o jej równowartości. 

Członkowie nie wywiązujący się z tego obowiązku bądź nie mający wystarczających środków finansowych na swoim koncie w Kole będą osobiście odpowiedzialni za uregulowanie składki członkowskiej na rzecz PZŁ wraz z ubezpieczeniem.

Informujemy że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ z dnia 5 listopada br. składka członkowska PZŁ na rok 2022 wynosi:

normalna 350 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 393 zł

ulgowa 175 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 218 zł – składka ulgowa w wysokości 50 % składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,

ulgowa seniorska 87,50 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 130,5 zł – składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem koła łowieckiego wskazanego przez myśliwego zgodnie z  §24 ust. 3 Statutu PZŁ , należącego do więcej niż jednego koła. Wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane przez ZO PZŁ.

Przypominamy, że polowanie może być wykonywane przez członków PZŁ posiadających ważną legitymację członkowską tj. z adnotacją o dokonaniu opłaty składki członkowskiej na 2021 rok. Ponieważ w składce zawarte jest ubezpieczenie, brak tej opłaty oznacza , że myśliwy nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Obszar wolny od stanu wyjątkowego – obwód łowiecki nr 4

Zgodnie z otrzymaną interpretacją od Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, na obszarze nieobjętym stanem wyjątkowym, czyli na obrębach ewidencyjnych niezawartych w załączniku do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 2021 r.  w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego , polowania mogą odbywać się zgodnie z ogólnymi przepisami prawa ( teren zaznaczony na żółto ).

Pozostały obszar naszego obwodu jest objęty stanem wyjątkowy, na którym obowiązuje zakaz przebywania dla osób nie mieszkających na stałe , jak również obowiązuje zakaz poruszania się z bronią.

Informacja ws. dostępnych chłodni obwód nr 38 Drezdenko

Ze względu na bardzo powolne przechodzenie procedury dopuszczenia przez PIW naszej własnej chłodni ( spełnienie tzw „warunków około chłodniowych” tj. specjalna wylewka pod maty dezynfekujące , doprowadzenie wody , odpływ i szambo , ogrodzenie i oświetlenie ) , Łowczy uzgodnił z PIW w Strzelcach Krajeńskich listę działających już punktów przetrzymywania tusz dzików na terenie pow. strzelecko-drezdeneckiego:

   1. Drezdenko, ul. Krótka 3, 66-530 Drezdenko,  tel. kontaktowy: Jarosław Czupryniak – 698638257
   2. Wielisławice 33c, 66-500 Strzelce Kraj. , tel. kontaktowy: Marian Słomian – 601296160 (jedna z chłodni jest własnością IW)
   3. Licheń działka 45/3, 66-500 Strzelce Kraj., tel. kontaktowy: Piotr Andruszkiewicz  – 781566830

Poniżej lista jeszcze nieodebranych chłodni –w najbliższych dniach zaczną działać:

   1. Tuczno , 66-500 Strzelce Kraj., tel. kontaktowy – Sławomir Kołowiecki – 787102678 (jedna chłodnia jest własnością IW )
   2. Trzebicz Młyn 8, 66-500 Drezdenko, tel. kontaktowy – Marek Drozd – 696658362 (jedna chłodnia jest własnością IW)

Kontener utylizacyjny:

   1. Tuczno, 66-500 Strzelce Kraj., tel. kontaktowy – Sławomir Kołowiecki – 787102678

Dodatkowo otwarte są 2 chłodnie w miejscowości Osiek oraz Głusko jednak znajdują się one na terenie gminy Dobiegniew, która znajduje się w strefie z ograniczeniami I ASF (niebieska) w związku, z czym nie można przewozić tam odstrzelonych dzików z naszego obwodu, który znajduje się w strefie z ograniczeniami II (różowa).

O postępach ws. odbioru naszej chłodni przez Inspekcję Weterynaryjną będziemy informować na bieżąco.

Życzenia z okazji święta naszego Patrona św. Huberta

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Z okazji tego pięknego święta, dnia Św. Huberta,  składamy wszystkim członkom naszego Koła, ich rodzinom i jego sympatykom,  najserdeczniejsze życzenia sukcesów łowieckich i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech trud i ciężka praca społeczna podejmowane przez Was na rzecz naszej organizacji i ojczystej przyrody przyniesie Wam wiele satysfakcji i radości. Trud i praca która jest tak często niedoceniana, niezrozumiana i negowana w dzisiejszym społeczeństwie i świecie, a jednocześnie tak potrzebna dla ochrony, równowagi i właściwego rozwoju naszej ojczystej przyrody, oraz odwagi, jedności, zrozumienia i dawania właściwego świadectwa w swoim codziennym życiu jako dobry, etyczny i prawy polski myśliwy. Niech św. Hubert otacza Was swoją opieką i każdego dnia przypomina Wam o koleżeńskości , miłości do natury i zwierząt, a także o poszanowaniu etyki, kultury oraz polskiej wielowiekowej tradycji łowieckiej. Życzymy wszystkim wielu radosnych chwil spędzonych w doborowym towarzystwie zarówno w kniei jak i w polu. Niech  nasz Patron Św. Hubert okaże nam przychylność i wyprasza pomoc.

Według różnych źródeł miało to miejsce w 695 r. (VII wiek). Wówczas to Hubert wraz z drużyną wyruszył na polowanie w Góry Ardeńskie. W pewnym momencie ukazał im się ogromny biały jeleń (dziesiątak – jak twierdzili świadkowie). Hubert ruszył za jeleniem w pościg i wtedy zwierz zatrzymał się nagle, psy nie chciały go atakować, koń stanął w miejscu, a Hubert dostrzegł świetlisty krzyż żarzący się pośrodku jeleniego wieńca. I wtedy jeleń przemówił do Huberta ludzkim głosem, ostrzegającym go za swoją niepohamowaną pasję … i dokonał swoistego nawrócenia.

Zapraszamy na imprezę kynologiczną na stawach w Samoklęskach

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie wraz z Nadleśnictwem Lubartów zaprasza do udziału w Regionalnej Ocenie Pracy Wodnej dla Wyżłów (konkurs uproszczony), która odbędzie się w dniu 19 września 2021r. w miejscowości Samoklęski.

W dniu 19 września (niedziela) od ok. godz.8.30 ( zaczniemy polować od 8.00) , na stawach w Samoklęskach będzie odbywać się Regionalna Ocena Pracy Wodnej Wyżłów. My w tym czasie możemy polować INDYWIDUALNIE wykorzystując psy „konkursowe”do podnoszenia ewentualnych kaczek (nasze psy trzymamy wtedy na otoku).

Obwód łowiecki Janów Podlaski – ograniczenia polowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Z dniem dzisiejszym tj. 2 września 2021 roku wchodzi w życie  ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego  oraz części województwa lubelskiego. Obszar, o którym mowa obejmuje w naszym przypadku obręby ewidencyjne:

W związku z powyższym mamy ograniczenie m.innymi prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Czekamy na interpretację tego Rozporządzenia m.innymi ze strony WOP , czy w świetle ww Rozporządzenia będziemy mogli wykonywać polowanie. W zależności od rozwoju sytuacji o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ukazało się również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni.

Komunikat PIW … nie strzelać do dzików w obroży lub uprzęży

Podajemy przesłany pilny komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej przesłany w dniu dzisiejszym :

” … Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że po województwie lubelskim chodzą przynajmniej dwa dziki, które powinny żyć, ponieważ jest to projekt naukowy. Jedna grupa dzików nosi obroże, druga grupa ma uprzęże. Bardzo prosimy o ewentualną informacje lub zdjęcia drogą e-mailową gdyby były zauważone na terenie obwodów … „