Ważna informacja dla członków należących do więcej niż jednego koła łowieckiego

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu PZŁ

… „Członkowie Zrzeszenia , należący do więcej niż jednego koła łowieckiego, wskazują właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będą uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia” …

Wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2020

Zgodnie z uchwałą nr 259/2019 Zarządu Głównego PZŁ składka członkowska PZŁ na rok 2020 wynosi:

normalna 320 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 363 zł

ulgowa 160 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 203 zł – składka ulgowa w wysokości 50 % składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,

ulgowa 80 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 123 zł – składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem koła łowieckiego wskazanego przez myśliwego zgodnie z  §24 ust. 3 Statutu PZŁ , należącego do więcej niż jednego koła. Wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane przez ZO PZŁ.

Przypominamy, że polowanie może być wykonywane przez członków PZŁ posiadających ważną legitymację członkowską tj. z adnotacją o dokonaniu opłaty składki członkowskiej na 2020 rok. Ponieważ w składce zawarte jest ubezpieczenie, brak tej opłaty oznacza , że myśliwy nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Anonimowa ankieta ws. znaczenia oraz udziału psów myśliwskich w polowaniu na zwierzynę łowną

Na prośbę naszego kolegi z naszej garbowskiej Braci łowieckiej , którego córka studentka behawiorystki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pisze pracę inżynierska ,  zamieszczamy link do anonimowej ankiety ws. znaczenia oraz udziału psów myśliwskich w polowaniu na zwierzynę łowną.

https://forms.gle/5tq6UTMbib8TA89J8

Zachęcamy do wypełnienia tej krótkiej ankiety jako gest wobec naszego Kolegi i pomoc jego córce w przeprowadzeniu badań.

Zmiana załącznika do sprawozdania z polowania zbiorowego

Informujemy , że Zarząd Koła podjął uchwałę dotyczącą zmian załącznika do sprawozdania z polowania zbiorowego – listy myśliwych i listy naganki , pomocników , osób towarzyszących oraz psów.

Lista myśliwych

Lista naganki

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zmianami , mają one charakter prewencyjny a ich cel to  dążenie do zabezpieczenia na najwyższym poziomie bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych i uświadomienie zagrożeń ich uczestnikom.

Niestety zbiega się to z nie najlepszymi ostatnimi wydarzeniami związanymi z dwoma wypadkami na polowaniach zbiorowych w Polsce w ostatni weekend , tym bardziej zachowanie bezpieczeństwa podczas polowania musi być i jest dla nas najwyższym priorytetem.

Święto Niepodległości 11 listopada – MSWiA chce zakazu noszenia broni w Warszawie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zadbać o bezpieczeństwo obywateli podczas Święta Niepodległości 11 listopada br. W związku z tym planuje wprowadzić czasowy zakaz noszenia broni w Warszawie. Zaproponowane rozwiązanie ma czasowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakaz noszenia i przemieszczania się z bronią pozwoli uniknąć m.in. niebezpieczeństwa w postaci jej utraty i dostania się w niepowołane ręce.

Powyższą informację proszę wykorzystać przy planowaniu wyjazdów i powrotów z polowań w tym dniu.

Zaproszenie Msza Hubertowska Warszawa Katedra Św. Floriana dnia 16 listopada br.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie serdecznie zaprasza na Mszę Hubertowską , która odbędzie się w dniu 16 listopada br, o godz. 12:00, w Katedrze Warszawsko-Praskiej (Katedrze Św. Floriana). Mile widziany udział pocztów sztandarowych w uroczystej Mszy Św. (informacja dla pocztów sztandarowych poniżej).
Informacja dla pocztów sztandarowych uczestniczących we Mszy Hubertowskiej w Katedrze Praskiej w dniu 16.11.2019 r.

Katedra mieści się przy ul. Floriańskiej 3, ale można do niej przejść od Al. Solidarności. Jest to stara część Pragi z wąskimi, jednokierunkowymi uliczkami i ograniczonymi miejscami parkingowymi. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Szpital Praski a blisko warszawskie ZOO, co dodatkowo może komplikować możliwość zaparkowania. Prosimy o wzięcie powyższego pod uwagę, bowiem chcielibyśmy, aby o godzinie 11.30 wszyscy byli na miejscu.O godzinie 11.45 w pełnej gotowości oczekujemy na uroczyste wprowadzenie do katedry. Wchodzimy nawą główną i przed ołtarzem rozchodzimy się na przemian do naw bocznych i oczekujemy na rozpoczęcie mszy.

Z łowieckim pozdrowieniem

Darz Bór

Jan Danyłow
Przewodniczący
Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie