Zapraszamy na imprezę kynologiczną na stawach w Samoklęskach

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie wraz z Nadleśnictwem Lubartów zaprasza do udziału w Regionalnej Ocenie Pracy Wodnej dla Wyżłów (konkurs uproszczony), która odbędzie się w dniu 19 września 2021r. w miejscowości Samoklęski.

W dniu 19 września (niedziela) od ok. godz.8.30 ( zaczniemy polować od 8.00) , na stawach w Samoklęskach będzie odbywać się Regionalna Ocena Pracy Wodnej Wyżłów. My w tym czasie możemy polować INDYWIDUALNIE wykorzystując psy „konkursowe”do podnoszenia ewentualnych kaczek (nasze psy trzymamy wtedy na otoku).

Obwód łowiecki Janów Podlaski – ograniczenia polowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Z dniem dzisiejszym tj. 2 września 2021 roku wchodzi w życie  ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego  oraz części województwa lubelskiego. Obszar, o którym mowa obejmuje w naszym przypadku obręby ewidencyjne:

W związku z powyższym mamy ograniczenie m.innymi prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Czekamy na interpretację tego Rozporządzenia m.innymi ze strony WOP , czy w świetle ww Rozporządzenia będziemy mogli wykonywać polowanie. W zależności od rozwoju sytuacji o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ukazało się również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni.

Komunikat PIW … nie strzelać do dzików w obroży lub uprzęży

Podajemy przesłany pilny komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej przesłany w dniu dzisiejszym :

” … Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że po województwie lubelskim chodzą przynajmniej dwa dziki, które powinny żyć, ponieważ jest to projekt naukowy. Jedna grupa dzików nosi obroże, druga grupa ma uprzęże. Bardzo prosimy o ewentualną informacje lub zdjęcia drogą e-mailową gdyby były zauważone na terenie obwodów … „

Przypomnienie „e-polowanie” … wymóg pozycjonowania myśliwego w obwodzie podczas polowania

W związku z wprowadzeniem we wszystkich obwodach łowieckich elektronicznej książki polowań „e-polowanie” i zebrania przez ostatni rok jego funkcjonowania pewnych doświadczeń , w celu poprawy bezpieczeństwa podczas wykonywania polowania wszyscy użytkownicy tego systemu są proszeni o włączenie pozycjonowania.

W ustawieniach bezwzględnie należy włączyć automatyczne udostępnianie pozycji GPS w celu uruchomienia pozycjonowania myśliwego w obwodzie  łowieckim.

Szczególnie dotyczy to przypadków , gdzie w sąsiadujących rejonach odbywa się wykonywanie polowania lub też kilku myśliwych poluje w tym samym rejonie w ramach  wcześniejszego wzajemnego porozumienia.

Przypomnienie , że nadal obowiązuje Regulamin korzystania z domku myśliwskiego i jego infrastruktury

Uprzejmie przypominamy o zasadach , które nadal obowiązują wszystkich członków naszego Koła , dotyczące korzystania z domków myśliwskich zatwierdzony uchwałą Zarządu w lipcu 2019 roku.

Regulamin korzystania z domku myśliwskiego

   1. Każda osoba korzystająca z infrastruktury domku myśliwskiego ma obowiązek wpisania się do Rejestru pobytu na bazie myśliwskiej wypełniając wszystkie rubryki. O zakończeniu pobytu należy powiadomić Gospodarza bazy łowieckiej.
   2. Wszystkich korzystających z bazy łowieckiej obowiązuje ta sama żelazna zasada – pozostawienie po sobie ładu i porządku a jeśli tak nie jest , osoba zastająca nieporządek ma obowiązek wpisania stosownej uwagi do Rejestru pobytu. Gospodarz ma prawo do akceptacji lub nie porządku po zakończeniu pobytu przez myśliwego.
   3. Obowiązuje całkowity zakaz trzymania zwierząt wewnątrz budynku domku myśliwskim. Psy trzymane są na zewnątrz w przygotowanych ocieplonych kojcach przez Koło lub klatkach zabezpieczonych we własnym zakresie przez właścicieli psów. Każdy właściciel psa ma obowiązek posprzątania kojca lub miejsca przybywania psa po zakończeniu pobytu na bazie łowieckiej.
   4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz budynku domku myśliwskim.
   5. Biorąc pod uwagę zasadę dobrego wychowania i szacunku do innych osób należy przestrzegać zachowania miru domowego tak , aby zagwarantować innym możliwość wypoczynku przebywającym w tym samym czasie w domku myśliwskim.
   6. Wszelkie powstałe szkody na majątku bazy myśliwskiej z winy przebywającego pokrywa sprawca.
   7. Każda osoba niezależnie od długości pobytu w domku myśliwskim dobrowolnie uczestniczy w pokryciu częściowych kosztów jej eksploatacji w tym również zabezpieczenia środków czystości i sprzątania całego obiektu po zakończaniu pobytu w wysokości minimum 20 zł/osobę ( aktualnie rekomendowane jest 25-30 zł/osobę ).
   8. Istnieje możliwość zarezerwowania domku myśliwskiego na imprezy okolicznościowe i rodzinne przez naszych członków i ich rodziny. O rezerwacji bazy myśliwskiej na te cele decyduje Łowczy za pośrednictwem Gospodarza bazy łowieckiej. Warunkiem jest sfinansowanie sprzątania całego domku myśliwskiego oraz zakup karmy lub drewna kominkowego w ilości zależnej od liczby osób i czasu trwania imprezy.

Powyższy regulamin  obowiązuje we wszystkich bazach w naszych obwodach  łowieckich i zwraca się uwagę na konieczność jego przestrzegania. Korzystanie z majątku Koła – w tym z domków myśliwskich i ich wyposażenia – jest zarówno prawem każdego członka ale również jest też obowiązkiem , aby o niego dbać i wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.

W bazie na Kotlince w Janowie Podlaskim obowiązuje dodatkowy regulamin korzystających z Ruskiej Bani.

Regulamin Ruskiej Bani

Akcja przystrzelania broni 11 lipca br. Strzelnica w Suchodole

Po rocznej przerwie związanej z wprowadzonymi obostrzeniami w związku ze stanem epidemii , powracamy do akcji przystrzeliwania broni. Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni które odbędzie się  w dniu 11 lipca br. ( niedziela ). W tym celu w godz. od 10.00 do 13.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica w Suchodole k/Tarczyna.

Przypominamy że nadal obowiązują nas przepisy dotyczące zachowania reżimu sanitarnego , dlatego też chętnych do przystrzelania broni prosi się o wcześniejszy kontakt z Januszem Sasorskim w celu ustalenia dokładnego harmonogramu czasowego dla poszczególnych uczestników tej akcji.  Czynimy starania , aby podobne przystrzelanie broni  zorganizować również w terenie dla naszych członków mieszkających na poza Warszawą na terenie naszych obwodów łowieckich. O postępach tych ustaleń będziemy informować na bieżąco.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami  myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

… odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 maja 2021 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów na wieczną zasiadkę nasz serdeczny kolega , przyjaciel i sympatyk naszego żerańskiego środowiska ,  honorowy członek naszego Koła

Nadleśniczy Edward Buśko

Jego zasługi na rzecz rozwoju naszego Koła na ziemi lubuskiej w nadleśnictwie Karwin są nieocenione. Całe nasze żerańskie środowisko myśliwych łączy się w żalu i składa rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

https://karwin.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci1/-/asset_publisher/1M8a/content/spieszmy-sie-kochac-ludzi-tak-szybko-odchodza

Zasady brania na użytek własny pozyskanych dzików

Uprzejmie informujemy o aktualnych zasadach brania na użytek własny pozyskanych dzików:

   • odstrzał sanitarny – bez względu na klasę wiekową i płeć tusza jest własnością myśliwego bez żadnych opłat – wymagane jest wypełnienie dokumentu „Oświadczenie pobrania zwierzyny na użytek własny ( dla odstrzału sanitarnego )” w celu prowadzenia dokumentacji
   • odstrzał planowy – rekomendowane jest branie na użytek własny tusz dzików loch ( samice powyżej 2 lat ) bowiem w przypadku brania na użytek własny pozyskanego dzika ( warchlaki , przelatki , odyńce ) Koła nie otrzyma premii w wysokości 350 zł – wymagane jest wypełnienie dokumentu „Oświadczenie pobrania zwierzyny na użytek własny” a opłata za 1 kg tuszy dzika jest równa cenie , jaką Koło wynegocjowało ze skupami zwierzyny. Dotyczy to wszystkich obwodów łowieckich.

Nowe obowiązujące druki można pobrać poniżej:

druk oświadczenie wzięcia tuszy zwierzyny na użytek własny dla odstrzału sanitarnego wersja 2021

druk oświadczenie wzięcia tuszy zwierzyny na użytek własny dla odstrzału planowego wersja 2021