Dzień prac gospodarczych w Skępem – relacja

Zgodnie z planem w dniu 14 lipca br. odbył się dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177 Skępe. Mocna grupa braci łowieckiej w ilości 19 osób działała na dwóch frontach: pierwszy to budowa ogrodzenia zagrody danieli przy Leśniczówce na Podolu , drugi to stawianie kojców dla psów na terenie bazy łowieckiej na Ławiczku. Na uwagę zasługuje fakt , że uczestnikiem był jeden z Janowskiej Braci łowieckiej wraz ze swoim wnukiem , który specjalnie przybył do skępskiego łowiska wspomóc lokalnych kolegów w pracach gospodarskich.

Udało się postawić 420 mb ogrodzenia – posadowiono dębowe słupy , rozciągnięto podwójną siatkę , wkopano siatkę która została podwinięta i zasypana ziemią przed wilkami i inną zwierzyną.  Mamy zatem przygotowaną w zaawansowanym stopniu ponad dwu hektarową zagrodę , która posiada własne oczko wodne , przygotowaną łąkę i spory zalesiony teren. Do zakończenia brakuje dokończenie prac ziemnych przy zakopywaniu siatki od wewnętrznej strony  , ofladrowanie terenu , budowa bramy oraz paśnika … i czekamy na daniele.

W miejscu gdzie będzie zlokalizowana brama wjazdowa na danielą farmę rośnie okazały pomnik przyrody – dąb o obwodzie pnia 510 cm.

Na bazie łowieckiej druga grupa przygotowała dwa kojce dla psów zintegrowane z budami – zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z kwater myśliwskich , psy pozostają podczas pobytu myśliwych w kojcach. W tym celu szykowane są jak najlepsze warunki dla naszych czteronożnych towarzyszy łowów.

Zarząd serdecznie podziękował za organizację dnia prac gospodarczych , za przygotowanie frontu robót , narzędzi i wzorową koordynację działań bez której nie udałoby się tyle zrobić.

Na zakończenie pracowitego dnia Gospodarz łowiska zorganizował obiad dla wszystkich uczestników prac gospodarczych w obwodzie łowieckim 177. Nie mógł on jednak konkurować z wyśmienitym żurkiem , który był przygotowany i podany przez małżonkę naszego kolegi leśniczynę podczas śniadania serwowanego na terenie leśniczówki Podole.

Był to kolejny bardzo dobry dzień pracy na rzecz naszego Koła przy projekcie budowy danielej zagrody w ramach reintrodukcji tego gatunku w tym regionie ,  wzmacniania naszego wizerunku w lokalnym środowisku oraz integracji naszej żerańskiej Braci myśliwskiej.

Wystrój myśliwski domku na bazie w Skępem na Ławiczku

Wzorem przeprowadzanej z sukcesem akcji z roku 2017 w Janowie Podlaskim , chcemy aby również nasza najstarsza kwatera myśliwska w obwodzie łowieckim 177 w Skępem wypełniła się akcentami typowo myśliwskimi. Naszym zamiarem jest zaaranżowanie wystroju wnętrz całego domku ( parter oraz góra ) w typowo myśliwskim stylu – trofeami , skórami pozyskanych zwierząt i innymi akcentami o tematyce łowieckiej.

Dlatego też zwracamy się do członków naszego Koła o przekazanie przynajmniej jednego trofea , które pozwoli na realizację wystroju domku myśliwskiego. Mamy nadzieję że nasz apel spotka się z pozytywnym odzewem i wkrótce wypełnimy wolne miejsca trofeami myśliwskim.

Wykorzystajmy zatem dzień prac gospodarczych w dniu 14 lipca br. również na wzbogacenie naszej kwatery myśliwskiej o nowy łowiecki wystrój.

UWAGA !!! – zmiana terminu dnia prac gospodarczych w obwodzie 177 Skępe na dzień 14 lipca ( niedziela )

Ze względów organizacyjnych i ograniczoną dostępność naszych członków ( w tym członków zarządu ) w pierwszym proponowanym terminie  , informujemy że  przekładamy na dzień 14 lipca br. ( niedziela ) dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177  Skępe. W tym dniu będą wykonywane prace przy budowie farmy Danieli oraz prace remontowo-porządkowe  na kwaterze myśliwskiej jak i na terenie bazy łowieckiej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem jest to doskonała okazja do spędzenia czasu wspólnie z naszą skępską Bracią łowiecką. Zbiórka 14 lipca br. ( niedziela ) na bazie łowieckiej o godz. 8.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz obwodu łowieckiego oraz Gospodarz Bazy łowieckiej. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla.

Zachęcamy do przyjazdu już w sobotę na polowanie i nocleg przed dniem prac gospodarczych.

Nowe urządzenia łowieckie

Z satysfakcją informujemy , że jak co roku przybywa coraz więcej urządzeń łowieckich w naszych obwodach łowieckich.

Niepisaną zasadą jest , że każdy nowo przyjęty członek naszego Koła sponsoruje ambonę w wybranym przez siebie obwodzie. Prócz tego nie brakuje również sponsorów w szeregach naszego Koła. Dzięki temu w ostatnim czasie w obwodzie nr 45 powstało 6 nowych ambon , w obwodzie nr 4 powstały 3 nowe ambony , w obwodzie nr 177 powstały 2 nowe ambony a w obwodzie nr 145 jedna.

W tym sezonie do grona sponsorów przyłączyli również członkowie Zarządu. Poniżej nad Bugiem ambona „Dębowa” Jarka …

… oraz „Bycza” Jacka na zrębie na przy Poligonie

Wprowadzenia zakazu wykonywania polowania na terenach prywatnych w obwodzie łowieckim 45 Zaspy Małe

Pilnie zawiadamiamy , że prawdopodobnie zostało wprowadzone ograniczenie możliwości wykonywania polowania na gruntach prywatnych przez jednego z rolników na terenie obwodu łowieckiego 45 – Stanisława Mochockiego.

Jako dzierżawca obwodu łowieckiego zwróciliśmy się oficjalnie się z zapytaniem do Starostwa , czy wpłynął jakikolwiek wniosek o ograniczenie możliwości wykonywania polowań na terenie naszego obwodu.

Do czasu otrzymania odpowiedzi należy wstrzymać się od wykonywania polowania na tym terenie.

Reintrodukcja danieli w obwodzie 177 Skępe

Z satysfakcją informujemy , ze w dniu 23 maja br. w domku myśliwskim na Ławiczku odbyło się spotkanie organizacyjne ws „Programu reintrodukcji danieli w kompleksie leśnym położonym wokół miejscowości Skępe”.

Koncepcja ta opiera się na wspólnej szerokiej współpracy naszego Koła z pięcioma kołami sąsiadującymi z naszym obwodem łowieckim 177 pod względem organizacyjnym i finansowym.

Oprócz przedstawicieli kół sąsiadujących uczestnikiem spotkania był Łowczy Okręgowy  wraz z członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ we Włocławku.

Osiągnięto konsenus w tej kwestii , każde z kół wyraziło poparcie tego Programu i na najbliższych Walnych Zgromadzeniach mają podjąć uchwałę o finansowym uczestnictwie w Programie , organizacyjnym wkładzie w formie prac społecznych i zabezpieczeniu karmy dla hodowli danieli.

Kolejne spotkanie w tym temacie planowane jest na początku lipca , na którym zostanie podpisane wspólne porozumienie o współpracy.

Zadaszenie przed domkiem myśliwskim w Garbowie

Z lekkim opóźnieniem informujemy , że na początku maja br. nasz członek terenowy kolega Krzysztof Wróblewski wraz z naszym stażystą Bratkiem Krzywkowskim wykonali zadaszenie wejścia do domku myśliwskiego w Starościnie.  Była to ich własna inicjatywa , prace wykonane zgodnie ze sztuką ciesielską bez użycia metalowych elementów łączących.

Na ich prośbę kosztorys wykonania tych prac został przedstawiony Zarządowi … i odłożony do archiwum. Godne zachowanie choć trudne do naśladowania – dziękujemy i bardzo doceniamy !!!