Czas zasiewów – czas ochrony upraw rolnych i łąk

Łowczy uprzejmie przypomina , że w obecnym okresie zasiewów dziki pozyskujemy wyłącznie na uprawach i łąkach a szczególnie na zasiewach kukurydzy.

Aby zwiększyć skuteczność ochrony upraw należy korzystać z możliwości ,  aby w jednym rejonie mógł polować bezpiecznie więcej niż jeden myśliwy w tym samym czasie. W tym celu rekomendujemy wypisywania się na poszczególne ambony i zwyżki a nie na rejony – wpisując w systemie e-Polowanie numery urządzeń łowieckich na których będziemy polować.

e-Polowanie we wszystkich naszych obwodach łowieckich

Jak już zapewne zauważyliście zostały wdrożone elektroniczne książki ewidencji pobytu myśliwych „e-Polowanie” we wszystkich naszych obwodach łowieckich. Takie rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie kontaktu osobistego myśliwych i ogranicza ryzyko roznoszenia wirusa SARS – CoV-2.

Dla przypomnienia podajemy , że Diany i Myśliwi chcący wykonywać polowanie w naszych obwodach łowieckich a jeszcze się nie zarejestrowali na „e-Polowanie”  , proszeni są o zalogowanie się na tym portalu po uprzednim założeniu swojego konta przesyłając na adres:

eksiazkazeran@gmail.com

informacji niezbędnej do założenia konta użytkownika w układzie:

1. nr legitymacji PZŁ (jako login do aplikacji) – tylko nr z nowych legitymacji, jeżeli ktoś jeszcze nie wymienił i posiada starą należy podać nr PESEL

2. Imię i Nazwisko

3. e-mail

4. telefon

5. adres korespondencyjny

6. status członkostwa (członek, rezydent)

W ustawieniach bezwzględnie należy włączyć automatyczne udostępnianie pozycji GPS w celu uruchomienia pozycjonowania myśliwego w obwodzie ze względów na zachowanie bezpieczeństwa wykonywania polowania.

W międzyczasie zachęcam do zapoznania się z aplikacją e-polowanie.pl  poprzez stronę www oraz serwis youtube.

Drodzy Myśliwi,

Ministerstwo Środowiska wydało dziś (4 kwietnia) komunikat, w którym informuje, że również nasza grupa społeczna nie może korzystać z zamkniętych przez państwo terenów. Uszanujmy to i do lasów nie wchodźmy.

Wciąż możemy przemieszczać się poza zamkniętym obszarem realizując zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Śmiało możemy, a nawet powinniśmy szacować szkody łowieckie, zabezpieczać pola rolników przed zwierzyną – zwłaszcza teraz w czasie zasiewów, dokonywać niezbędnych napraw lub wykonywać polecenia odpowiednich władz związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF. Róbmy to wszystko, ale poza zamkniętymi terenami zielonymi.

Ograniczenia tymczasowe obowiązują do soboty 11 kwietnia.

Komunikat ZG PZŁ – film instruktażowy dot. bioasekuracji

Prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.

www.youtube – film instruktażowy bioasekuracja 

Komunikat ZG PZŁ – Rekomendujemy wprowadzenie elektronicznych książek pobytu w łowisku

Szanowne Koleżanki i Koledzy ,

przyszło nam wykonywać nasze ustawowe obowiązki w czasach trudnych i niebezpiecznych. Stan pandemii, w jakim aktualnie się znajdujemy stawia przed nami nowe wyzwania, także łowieckie. Jest to czas, w którym musimy maksymalnie zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas codziennej pracy w łowisku.

Dlatego rekomendujemy by zrezygnować z tradycyjnych narzędzi i metod na rzecz tych nowoczesnych. Polecamy wprowadzanie elektronicznych książek pobytu w łowisku. Takie posunięcie pozwoli na zminimalizowanie kontaktu osobistego myśliwych i zapobiegnie roznoszeniu wirusa SARS – CoV-2.

Ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli oraz rogaczy w ZO Koszalin – terminy

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie organizuje ocenę prawidłowości pozyskania byków jeleni i danieli oraz saren rogaczy w sezonie 2019/20 w dniu 26 marca br. ( czwartek ) o godz. 17.00 w Zajeździe Zagłoba , Przegonia 17.

Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne ( czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem ) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.