Zadaszenie przed domkiem myśliwskim w Garbowie

Z lekkim opóźnieniem informujemy , że na początku maja br. nasz członek terenowy kolega Krzysztof Wróblewski wraz z naszym stażystą Bratkiem Krzywkowskim wykonali zadaszenie wejścia do domku myśliwskiego w Starościnie.  Była to ich własna inicjatywa , prace wykonane zgodnie ze sztuką ciesielską bez użycia metalowych elementów łączących.

Na ich prośbę kosztorys wykonania tych prac został przedstawiony Zarządowi … i odłożony do archiwum. Godne zachowanie choć trudne do naśladowania – dziękujemy i bardzo doceniamy !!!

Nasza drużyna utrzymała III miejsce w Strzelaniach Myśliwskich

Z ogromną satysfakcją informujemy że nasza żerańska drużyna w składzie Mirosław Kubiak ( 383 pkt ) , Wiesław Auterhoff ( 355 pkt ) oraz Peter Frost Horlyck ( 352 pkt ) wywalczyli III miejsce w klasyfikacji drużynowej-otwartej w Okręgowych Zawodach PZŁ z wynikiem 1.090/1.500 pkt.

Gratulujemy i dziękujemy im za uczestnictwo , wspaniałą postawę i świetny wynik osiągnięty na strzelnicy w Suchodole. Tym razem Puchar bardziej okazały niż zdobyty w roku 2017.

Odszedł od nas do Krainy Wiecznych Łowów …

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 30 stycznia br. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów jeden członków janowskiej terenowej Braci łowieckiej, niezapomniany kolega i myśliwy, wieloletni Gospodarz bazy łowieckiej nr 4 na Kotlince w Janowie Podlaskim

Kolega Krzysztof Zieliński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 2 lutego br. ( sobota ) o godz. 13.00 z kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy  w Janowie Podlaskim. Łączymy się w żalu i składamy rodzinie i bliskim wyrazy szczerego głębokiego współczucia.

Przedłużona ważność dotychczasowych legitymacji PZŁ

Decyzją Zarządu Głównego PZŁ dotychczasowe legitymacje PZŁ w formie książeczkowej mają przedłużoną ważność do dnia 31 grudnia 2019 roku. Termin ten jest już nieprzekraczalny.

Poniżej link do uchwały wydłużający ważność dotychczasowych legitymacji PZŁ.

Uchwała ZG PZŁ nr 189/2018

Wytyczne w zakresie bioasekuracji w trakcie polowań oraz patroszenia dzików – przypomnienie

W związku z wprowadzeniem wielkoobszarowych polowań na dziki ponownie przypominamy członkom naszego Koła o obowiązku i  konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w trakcie polowania , patroszenia i przewożenia tusz odstrzelonych dzików oraz pobierania próbek do badań w kierunku ASF

pismo z dnia 18 lipca 2018 Głównego Lekarza Weterynarii

Znowelizowane wytyczne w zakresie bioasekuracji w trakcie polowań oraz patroszenia dzików

ulotka bioasekuracja

Główny Lekarz Weterynarii przekazał znowelizowane powyższe wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF , do stosowania zarówno na obszarach objętych ograniczeniami oraz poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF.