Rozliczenie się z odstawianych dzików w obwodzie Zaspy

Darz Bór!
W związku z realizacją umów zawartych z Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zobowiązuje wszystkich myśliwych dokonujących odstrzału dzików w obwodzie nr 45 (Zaspy) do niezwłocznego (max. 2 dni) dostarczenia dodatkowej kopii MP do Kol. Sławomira Witkowskiego celem prawidłowego i terminowego rozliczenia tychże umów.
Adam Rajewski

O bioasekuracji jeszcze raz. Przypomnienie z Koszalina

Powiatowy lekarz Weterynarii w Koszalinie przesłał (28 kwietnia br.) kołom łowieckim przypomnienie o obowiązku stosowania się do zasad bioasekuracji podczas polowania i po polowaniu. Należy pamiętać – czytamy w piśmie – że zabezpieczenie miejsca patroszenia jest jedną z niezbędnych czynności ale poza nią bezwzględnie konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie transportowanych tusz.

Sytuacja, w której tusza jest niezabezpieczona w przestrzeni transportowej /bagażowej pojazdu, gdy krew spływa z pojazdu na drogę NIE MA PRAWA MIEĆ MIEJSCA!

Upolowaną zwierzynę (zwłaszcza dziki!) należy zabezpieczyć do transportu w sposób uniemożliwiający wypływ płynów ustrojowych poza pojazd. NIE WOLNO transportować zastrzelonych zwierząt w koszach zawieszonych na hakach do ciągnięcia przyczep. Takie nieodpowiedzialne zachowanie prowadzi do gwałtownego szerzenia się chorób zakaźnych w tym również afrykańskiego pomoru świń – przypomina w cytowanym piśmie Piotr Szykowny, powiatowy lekarz weterynarii w Koszalinie.

 

ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. oceni prawidłowość odstrzału jeleni byków 5 maja br.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. powołał – jak wynika z przesłanego nam komunikatu z dnia 9 kwietnia br. – Komisje w celu dokonania oceny prawidłowości odstrzału pozyskanych w sezonie 2020/2021 jeleni byków.

Ocena Koła Łowieckiego „Żerań” odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. (środa) w starej siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 17 w godzinach 12:30-12:45.

Organizatorzy przypominają, że przedstawione do oceny powinny być właściwie spreparowane, kompletne oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Podczas oceny dopuszcza się obecność jednego oddelegowanego przedstawiciela koła, który zobowiązany jest posiadać przy sobie wypełnione oświadczenie dot. Covid-19 , wypełniony arkusz oceny prawidłowości i przestrzegać zasad sanitarnych.

27 kwietnia br. ocena prawidłowości odstrzału rogaczy w Białej Podlaskiej

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej informuje, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się w dniach od 26 do 29 kwietnia 2021 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z COVID-19.

Trofea powinien dostarczyć w dniu wyceny łowczy koła lub upoważniony przedstawiciel Zarządu – tylko jedna osoba.

Wycena KŁ „Żerań” odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00.

Koła, które nie dostarczyły we wcześniej wyznaczonych terminach aktualnych wykazów myśliwych, którzy pozyskali rogacze w bieżącym sezonie winny obowiązkowo je dostarczyć przed wyceną.

Parostki i wieńce do oceny

W związku z pandemią Zarząd KŁ „Żerań” wyznaczył następujących Kolegów  jako odpowiedzialnych za kontaktowanie się z odpowiednimi komisjami oceny prawidłowości odstrzałów w poszczególnych obwodach:

Garbów – Stanisław Osek

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie – jak już informowaliśmy – prosił o dostarczenie trofeów wraz z metryczkami do  12 marca 2021 r., do  godziny 12.00, więc trzeba działać prawie natychmiast.

O terminach ocen w pozostałych okręgach dowiemy się zapewne lada dzień.  Prośba zatem o pilne – do 15 marca br. – dostarczenie parostków i wieńców (z metryczkami) do niżej  wymienionych Kolegów, którzy będą trzymali „rękę na pulsie” i zadbają, by nie przegapić – na ogół krótkich terminów – na dostarczenie trofeów do oceny komisjom w poszczególnych okręgach PZŁ.

Drezdenko – Tomasz Sznajder

Janów – Jan Owerko

Skępe – Sławomir Błażejewski

Zaspy – Sławomir Witkowski

Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

 

Lublin – ocena prawidłowości odstrzału samców saren w sezonie 2020/2021

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, w związku z zakończeniem bieżącego sezonu łowieckiego na sarny rogacze, informuje iż ocena prawidłowości odstrzału samców saren kozłów, jak również danieli byków oraz wycena medalowa, przeprowadzona zostanie w miesiącu marcu 2021 roku. W związku z powyższym organizatorzy proszą o:

  • Dostarczanie trofeów do Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie w godzinach od 9.00-12.00 /od poniedziałku do piątku/, przy ul. Wieniawskiej 10 do dnia 12 marca 2021 r., do  godziny 12.00.
  • Trofea winny być trwale oznakowane – pozycja z arkusza / numer obwodu (np.: 1/174, 2/174, itd.) oraz zapakowane oddzielnie na każdy obwód w pudło kartonowe.
  • Trofea nie oznakowane nie będą podlegać ocenie i wycenie.
  • Trofea z oceny i wyceny medalowej można odbierać od 29 marca 2021 roku.

WAŻNE !

W zawiązku z trwaniem stanu epidemii, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, zaleca przybycie maksymalnie jednego przedstawiciela z każdego Koła Łowieckiego. Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.