Tak !!! Dla rodziny w łowisku – inicjatywa PZŁ.

Polski Związek Łowiecki występuje z inicjatywą ustawodawczą pozwalającą naszym dzieciom uczestniczyć w polowaniach w charakterze obserwatora. Polska jest jedynym krajem w Europie, który zabrania dzieciom wychodzenia z rodzicami w łowisko!

Trwa proces legislacyjny – w najbliższych tygodniach trafi kolejny raz pod obrady Sejmu RP. Pokażmy Parlamentarzystom, że zależy nam na tej ustawie i podpiszmy petycję, jako myśliwi-rodzice:

LINK DO PETYCJI

Mniej kukurydzy – mniej dzików?

Autor powyższego artykułu, zamieszczonego w sierpniowym numerze „Braci Łowieckiej”, jest pracownikiem Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Z racji swych zainteresowań śledzi postępy w zwalczaniu ASF. Wnioski, do których doszedł, zawarł w artykule. Generalnie, aby osiągnąć sukces, powinna zostać podjęta współpraca między zarządcami i dzierżawcami obwodów łowieckich a rolnikami uprawiającymi kukurydzę. Ale najlepiej – przeczytajcie Państwo sami…

Artykuł „Jak zmniejszyć liczebność dzików”

Dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177 Skępe

Zgodnie z ustaleniami z miejscową bracią łowiecką informujemy,  że w dniu 30 sierpnia br. organizowany jest dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177 Skępe.

Wzorem lat ubiegłych koordynatorem prac jest gospodarz łowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji.